Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Mikroregión Východný Hont » obchod

obchod v Mikroregión Východný Hont

obchod

10x obchod, 8x potraviny, 1x supermarket, 1x železiarstvo

obchod

Obchod v Mikroregión Východný Hont

V Mikroregión Východný Hont sa nachádza viac ako 1000 kusy obchod.

Obchod, Mikroregión Východný Hont:, 1 z 17

COOP Jednota Krupina, Litava, COOP, Príbelce, orientačná mapa, Coop Jednota, COOP, Coop Jednota, chranený strom, chranený strom, chranený strom, chranený strom, Španí Laz - Chata, múzeum, chranený strom, Horné Plachtince, radnica, chranený strom, CBA, Krížne cesty, Sucháň, Španí laz, Hrad Modrý Kameň, Hrad Modrý Kameň, multi, Penzión U Babičky, Príbelce, Príbelce, Dačov Lom Horný, Dačov Lom lazy, Stredné Plachtince, horáreň, Stredné Plachtince, Na kameni, Stredné Plachtince, NCH Horné Príbelce, Dačov Lom hlavná cesta, Dačov Lom Dolný, Dolné Plachtince rázc., Horné Plachtince, Dolné Plachtince, Dolné Plachtince, , Dolné Mladonice, most, Horné Mladonice, RD, základná škola, Horné Mladonice, pohostinstvo, Veľký Krtíš Agrostav, Modrý Kameň, SAD, Modrý Kameň, Riečky, 1 Modrý Kameň, turistické informácie, bar, detské ihrisko, turistické informácie, Senohrad, Jednota, Senohrad, ZŠ, chranený strom, chranený strom, Senohrad, Jednota, Cerovo, Duchenec, Cerovo, Duchenec, RD

Obchod, Mikroregión Východný Hont:, 2 z 17

Litava, Pereš Králik, Cerovo, lazy II., Litava, lazy - Dolinka, turistické informácie, turistické informácie, ZŠ s MŠ, Senohrad č.129, Litava, RD, Cerovo, Jednota, základná škola, Lackov, Sucháň, Jednota, Litava, Jednota, chranený strom, Cerovo, ZŠ, chranený strom, Obecná knižnica Dačov Lom, T.K. Marketing, Pamätná tabuľa - Janko Kráľ, prístrešok, altánok, pamätník, Plieška, Chata Španí Laz, pamätník, kostol, Za vrchnou chrasťou, Rázcestie pod Babkou, OcÚ Príbelce, OcÚ Stredné Plachtince, Obecná knižnica Dolné Plachtince, pamätník, Nad vinicami, Zákľuka, Horné Príbelce, detské ihrisko, pohostinstvo, Novina, Svíbí, Nad mlynom, Antolova dolinka, kaplnka, prameň, Cirkevné regionálne vlastivedné múzeum S. Godru, Trúbiaci kameň, výhľad, Útlaky, kostol, prameň, Obecná knižnica Dolné Mladonice, Za riekou, Balička, Pri Hradzianskom chotári, prameň, Pálikovec, Záhumnie, ihrisko, OcÚ Horné Plachtince, kostol, prístrešok, altánok, prameň, Záhumnie

Obchod, Mikroregión Východný Hont:, 3 z 17

kostol, Novohradská strana, Verbeška, Lúky, svätého Martina, Historický cintorín rodu Balašovcov, Sedlo, kostol, Široké lúky, Pod dedinou, Kapustnice, Nad Syravkou, pamätník, Janova dolinka, Hradná cukráreň, Obchodík pod Hradom, pamätná tabuľa k návšteve A. Hlinku, sv. Anton Paduánsky, futbal, Pod bukovinkou, Pri válove, Močiarka, Na lúkach, kaplnka, kaplnka, svätého Demetera, fontána, Bálint Balassi, kaplnka, kostol, kríž, cintorín, Záferka, Riečky, Obecná knižnica Senohrad, kríž, Horné Riečky, Za Katovkou, kríž, Majerské zeme, svätého Antona Paduánskeho, Mult-Mont, výhľad, Obecná knižnica Cerovo, potraviny, Obecná knižnica Sucháň, kríž, kostol, pamätník, radnica, Simon, Horný mlyn, Háj, Obecná knižnica Litava, Veľké riečky, Podbartošov, Žigmundov laz, U Trsta, Čerťaž, Vlasti

Obchod, Mikroregión Východný Hont:, 4 z 17

cintorín, Trpinec, Dvor Poloma, Podpoloma, pamätník, kostol, Záhumnie, Pod hájom, kaštieľ, svätého Imricha, cintorín, cintorín, cintorín, Camping Lazy, kríž, kríž, Pod hrabie, kríž, Krnáčove lazy, kríž, cintorín, Uličné Lazy, Za brestovým dielom, U Ďuriša, Kováčove Lazy, Ondrušove Lazy, Záchenských Lazy, Synčekov vŕšok, Poľan, Meštrov laz, U Kolárika, Na chotári, Brezov peň, Križkove Lazy, Kamasova Kopanica, svätej Margity, OCÚ Sucháň, Roveň, Nad lúčky, cintorín, Jasenia, park, U Svoreňa, Obecný úrad Litava, kríž, kostol, kostol, Ťiroké Lúky, kostol, kostol, Prostredné konopniská, streľba, cintorín, park, brod, kríž, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín

Obchod, Mikroregión Východný Hont:, 5 z 17

cintorín, cintorín, turistické informácie, NCH Pohanský vrch, turistické informácie, NCH Pohanský vrch, NCH Šiance, NCH Šiance, Horné Mladonice, Janova dolinka, autobusová zastávka, Horné Mladonice, Za hájom, Dolné Mladonice, Nociar, Zemiansky Vrbovok, rázc., Dačov Lom mlyn, Pliešovce, Laz Hôdlik, Senohrad, Poloma, Dačov Lom Kabanov, Senohrad, chotár, Senohrad, Laz Dolinský, Senohrad, Kotruchov laz, Dačov Lom Kabanov, Senohrad, mlyn, Senohrad, rybník, Senohrad, Laz Lazarov, Litava, Biela studňa, Cerovo, Zákľuč, Cerovo, Blaško, Litava, mlyn, Dolné Mladonice, rázc., Cerovo, lazy I., Sucháň, rázc. na Litavu, Litava, lazy - Krnáč, Lackov, Orgovská, Litava, Ďurďovica, Cerovo, Šiaš, autobusová zastávka, Litava, lazy - Lašťok, Sucháň, rázc. na Močiar, Cerovo, chotár, Litava, Priesek, Litava, Roveň, Kamenná žena, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, parkovisko, Dolný Senohradský mlyn, Pohanský vrch, V kúte, Veľká Raveň, záhrada, Ostrý vrch, Močiar, Roveň, Chríb, Kozia stráň, Kobolica, Drieňov

Obchod, Mikroregión Východný Hont:, 6 z 17

Nemeš, Stráň, Šútrik, Studená stráň, piesok, Kutička, Mlynský járok, Vartiečka, Hadigaš, Stredné lazy, Dolničianské lazy, Piesok, Nad kostolom, Nemes, Biele zeme, Hradzianske vinice, Hradziansko, Barošky, Pod skalou, Hrebenačka, Dolná vrbina, Horné Lazy, Pod závoz, Za novou cestou, Kováčovský vrch, Dolmičiacke lazy, Vápenice, Dolina, Háje, Bendovské lúky, Medzi jarky, lyžovanie, Široké prielohy, Široký prieloh, Nad jarky, Kraje, Španiel, Potuchová dolina, Vrchy, Medzi Patance, Hrobľa, Nad studňou, Nad Pálikovec, Kochlačka, Jakušov kút, Líščie jamy, Starý háj, Bukovinka, Gajdoška, Na vrchu, Valachovka, Studený vŕšok, Brďo, Valentovská, Pod Hrádkami, Vrchné lúky, Raveň, Kucak, parkovisko, Bendov laz

Obchod, Mikroregión Východný Hont:, 7 z 17

Jankovský vrch, Nad Haneskou, Galovky, Čerťazka, Nad vinicami, Široké Dráhy, Brody, Pod Bukovinkou, Hlavy, Okrúhla, Za mlyniskom, Panská z hrada, Močiarik, Lištica, Spodný prieloh, Sádky, Dvilina, Horná vrbina, Pod hájom, Haneska, Slopy, Španiel laz, Hrania strana, Obeckovský vrch, Obľahel, Čerťaž, Curmanka, Kratiny, Farkaška, Muránik, Panská lúka, Nad krížom, Zabitvo, Veľká tabla, Jankova lúčka, Na Dúbravky, Močiar, Spoločná, Nad lúky, Háj, Honé Náklo, Zabry, Ploštiny, Dielničky, Bukovec, Nad Hrádkami, Pustatina, Borovčie, Šánce, Dlhé Diely, Čapáš, Brestová dolina, Nad Pánskou z hradou, Háj, Kalovníky, Vráta, Nad lúčnym mlynom, Smrdiatá, Gažové lúky, Kopanice

Obchod, Mikroregión Východný Hont:, 8 z 17

Kolčovanina, Horná želatina, Zrúbanina, Dolné Náklo, Pri Sucháňskom mlyne, Bukovinka, Sucháňska dolina, Cerina, Nad Búroskovom, Na blatách, Janov laz, Dolné lúky, Chotár, prístrešok, altánok, Dolné zeme, Nad Bukovcom, Horné lúky, Horné zeme, Úzke dráhy, Dolné Škriavniky, Diery, Čierťaž, Dolná želatina, Bravčie, Trnovica, Medzi cesty, Húštie, Za hájom, Za záhradným hájom, Dolné kopanice, Kalinovský hrb, Podrážky, Vankova dolina, Vŕšky, Borovica, Za veselice, Záhumnia, Pod Žobrákom, Bielušnička, Patočina, V chrasti, U šípa, Hájik, Syravky, Ivanka, Luh, Lipina, Hora háj, U liesky, Horné nivy, Žarnovišťe, Žobrák, Za Jalšovíkom, Rakytovec, Belkov diel, Nad včelínom, Trúbiaci kameň, Šípina, Za vinice, Barania stráňa

Obchod, Mikroregión Východný Hont:, 9 z 17

Krivina, Nad chrastie, Konopiská, Breziny, Divničky, Veľké lúky, Dolná dolina, Polichno, Dolný kalinov, Nad vlčou jamou, U jazera, Horná dolina, Ploštinec, Dolina, Lieštie, Osičina, Čierťažný hrb, Židova diera, Háj, Horný Kalinov, Horné vinice, U rakytia, Borovice, Katovka, Vinice, Kozí vrch, Imrovka, Hrádok, Kalvársky vrch, Dubina, Veľká hora, výhľad, Spodná Srňajka, Sklenárka, Za vrchmi, Tortuška, Plachtínsky vrch, Vrchná Srňajka, Pod Holým vrchom, Judin vrch, Štepnica, Dubový vrch, Koliesko, Veľká hora, Horné lúky, Sečedovská hora, Veľké buky, Jelšova jama, Čerťaž, Kamienka, Pusté, Kalvária, Hradské pole, Dolné lúky, Nad mestom, Starý vrch, kaplnka, Žičovská hora, Šibeničný vršok, Holý vrch

Obchod, Mikroregión Východný Hont:, 10 z 17

Pri kríži, Chlanačka, Obecná lúka, Krákorov vrch, Stolce, Nad hradskou, Dolina, Srňajka, Strhársky vrch, Malé buky, Krtíšok, Pecná stráňa, Šárova dolina, Baza, Polianky, Líšne diery, Mesov kopec, Kačov bok, Stavenô, Mandové kúty, Drieňovka, Pavlov hrb, Pod Selčiankou cestou, Močiar, Mrázovka, Pánske pole, Mankova, Očenáška, Rovne, Seč, Rechtorov košiar, Hrabina, Fodorová, ihrisko, Rakytiny, Pod Dubovinou, Lahoš, Raveň, Polomy, Riečky, Korpáš, Dolné hájnikovské, Široké zeme, Frankov mlyn, Chyžkovka, Ferianská, Krpeľ, Pod stračkou, Môstky, Mikšina, Zlobov laz, Východné záhumie, Dubovina, Koniec nad lazy, Nad Kováčovov jamou, Križnice, Pri hore, Medzi cestami, Nad lahošom, Prvosna

Obchod, Mikroregión Východný Hont:, 11 z 17

Návrtie, Gubolec, Gaštanov sad, Pliešky, Nárt, Nad dolinkou, Lazinka, Džigová jama, Kolovratný diel, Studená, Za hájom, Kaní vrch, Háj, Barbolinsko, Hudcové lúky, Kňazov laz, Nad hájom, Podzáhumnie, Madáčovo, Dorotin vŕšok, Líhovec, Záhumnie západné, Dolná dolinka, Dolno Dačovlomský mlyn, Česnačka, Ivanišková, Vlčie drenie, Východné záhumnie, Dolina, Čierťaž, Horná dolinka, Tohajska, Močiar, Fľaky, Čerťaš role, Babin vrch, Chmelina, Kostolík, Litavica, Holica, Studničky, Dolné Lážteky, Kratinka, Jasenie, Galbáčka, Nad vinicami, Drozdovky, Kňazova hora, Írek, Nad dolinkou, ihrisko, Jaseňoš, Čahovské spodky, Kapustnice, Pliešky, Za vŕbovým potokom, Kamenica, Zrúcanina, Paseka, Lipina

Obchod, Mikroregión Východný Hont:, 12 z 17

Nad dolinou, Nad salašom, Vrch háj, Zámok, Bardanka, Veľká lúka, Drvotinská, Vlčie jamy, Pod skalou, Nad včelínom, Mikulčov laz, Nad sečou, Hora, Dievčí vrch, Španie lúky, Brezinka, Mišova dolinka, Pododvor, Za potokom, Gašparidesov vŕšok, Chyžovka, Hostinná lúka, Žiar, Ostredky, ( Horný Dačov Lom ), Skalka, Zbojnícka dolina, Čierťaž, Prostred laz, Hrádok, Lazce, Kalovník, Pod kostolom, Záhumnie od Príkľaku, Dlhé lúky, Kamenná žena, Kopanice, Lipinský vršok, Slatinka, Kamenčistá, Hlboká púť, Západné záhumie, Dlhá zem, U Záhrady, Krivý hon, Bukovská dolina, Kozí prieloh, Kratina, Cvietňa, U hroble, Dielik, Stávka, Prvošna, Kopaničky, Nad jazarom, Uhlište, Pod Háj, Šedivec, Malé riečky, Kút

Obchod, Mikroregión Východný Hont:, 13 z 17

Patančov jarok, Prieduch, Opicháčka, Rybník, Močiar, Za dielom, Patanč, Babky, Staré vinice, V krížoch, Nad mačienkou, Pod Lipinou, Dolný Mlyn, Hrabina, Prvosňa, Pri studničkách, Na vŕšku, Gašparka, Za majerom, Drahy, Lihovec, Okrúhla lúka, Motúzy, Dlhé zeme, Prepoštovnica, Sakalovo, Stráňa, Neniská agáčina, Jablonec, hasiči, Popolov kút, Konopiská, Za kostolom, Biela studňa, Pod Vicianom, Bachtov, Spariská, Môstky, Pavlovica, Osikový jarok, Nad Kamenicou, Závoz, Jazar, Prielohy, Pod vinicami, Priečny diel, Záhora, Poloma, Pohranec, Nad Kameňom, Sakalovská hora, Blizňava, Vranov jarok, Dolné Pole, Bukový járok, Pod humnami, Uhlište, Nad vinicami, Pri Bukovom jarku, Za hruštinou

Obchod, Mikroregión Východný Hont:, 14 z 17

Nad kostolom, Bohunkovo, Vinice, Lomec, Pri Obeckovskom chotári, Hora, Kozí chrbát, Laz, Kalanzova samota, Válovy, Pod Cerim, Pod záhumnie, Dolný čerťaž, Skalica, Vahančok, Miliačov jarok, Nad mlynom, Vlčí hrb, Polan, Tepličky, Bravce, Pri okrúhlom dreve, Malé Zabry, Pri Šuľskom priehone, Slavkov vŕšok, Pri okruhlom dreve, Záhumnica, Dudášov vŕšok, Dolinka, Hučalove Lazy, Lehôtka, Zdola Turčianky, Riečka pod Sopkovým lazom, Javorská stráň, Lackov výšok, Rakytie, Pod Kruh, Bartoška, Lackov vŕšok, Srvaci vrch, Kráľov hrb, Za bukom, Pri Ďurišovej chrasti, Náklo, U Zelenčíka, Košina, Veľky chodník, Rieka, Malý hrb, Senohradská púť, Na hrbe, Behor, Polomie, studňa, U Tringela, Kopaničky, Blížňava, Závoz, Chotárna brezina, Kozia stráň

Obchod, Mikroregión Východný Hont:, 15 z 17

Háj - Turnište, Kýchavice, Záhumnie, Strelnica, Dolný drienov vrch, Crnkov, Pri bučku, Pri kolískach, Zákľuč - Miliačov, Dolná vatra, Pri veľa stádlach, Konopné zeme, Horná strana, Sosov laz, V bôčku, Na Sabajce, Veľké Zabry, Štvrtinárske, Bartošov Laz, Dolný mlyn, Pod závozom, Cíngov, Tančoková, Brezina, Kraľov Hrb, Horný Trpinec, Luh, Križkov vŕšok, Remarancia, Na Pereši, Pri oriešku, Veľká brezina, Chotarna dolinka, Gálová, Nad Trpincom, Blúdna, Dolná dolina, Pohanský vrch, Rakytie, Nad Bielou studňou, Horný drienov vrch, Pereš, Rieka, Ráce, Horná dolina, Veľký hrb, Ševcova dolinka, Červená hlina, Široké lúky, Belákovo, Čebovské vinice, Háj, Kostolná dolinka, Raveň, Javorská stráňa, Klčoviská, Mezník, Za kamencom, Riečka vyše močiarov, výhľad

Obchod, Mikroregión Východný Hont:, 16 z 17

Hrádza, Čeveňáková dolinka, Háj, Ohrada, Drienec, Čertiažka, Zabri, Váhanec, Dolná strana, Bukovina, Dolný Trpinec, Dolný Belakov, Pri Dobosovej stadle, Husta chrast, Nad veľkou lúkou, Pri stĺpe, Lazec, Kopanice, Salaše, Na dúbravkach, Strmé zeme, Slavkov, Andočka, Nad závozom, Kríž, Záhumenice, Dolný Belákov, Briestov diel, Zahumnica, Dolný ovrant, Krupinský vŕšok, Čerovka, Konopniská, Kunaviska, Bagačkova dolinka, Jama, Siroke Luky, Na blatach, Dobra dolina, Húština, Biela studňa, U lipy, Tomášova stráň, Priesek, Polomky, Nad močiarom, Haj - Rovnie, Kamenný diel, Horný Belakov, Siroke zeme, Dolná dolina, Dúbravka, kostol, Tohájska, Pod Strážnikom, Crnkova dolinka, Husárov laz, Chovancove Lazy, Horný ovrant, Sudorka

Obchod, Mikroregión Východný Hont:, 17 z 17

Za kostolom, Butova chrasť, Dobra dolina, Nad Trpíncom, Na košiaroch, Na hlavach, Trpínec, Haj, Niže žliebku, Peklo, Polomka, Pod Skalicou, Muneriva, Polomka, futbal, Krupinsky vrsok I., Vŕšok, Pod lehôtkou, Kraje, Mociar, Orgovská, Sopkovlazom, Nad stráňou, Korenica, výhľad, Vrsok, U dubíka, Naklo, Kostolné pole, Drienov vrch, Breziny, Včelín, Kazovica, Trpinec, Háj - Turnište, Horny haj, Záhumnie, Hájnický kameň, Dolna husta chrast, Černáková

obchod inde

Plachtince (2x), Litava (2x), Dolné Plachtince (2x), Stredné Plachtince (2x), Sucháň (1x), Senohrad (1x), Príbelce (1x), Dolné Príbelce (1x), Modrý Kameň (1x), Cerovo (1x)
obchod v Plachtince
obchod v Litava
obchod v Dolné Plachtince

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://mikroregion-vychodny-hont.oma.sk/obchod

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.