Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Mikroregión Východný Hont » turistika » miesto

Miesto, Mikroregión Východný Hont

Miesto v Mikroregión Východný Hont

V Mikroregión Východný Hont sa nachádza 791 kusov miesto.

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 1 z 14

Plieška, Záhumnie, Horné Príbelce, Zákľuka, Novina, Antolova dolinka, Za vrchnou chrasťou, Útlaky, Nad mlynom, Balička, Za riekou, Pri Hradzianskom chotári, Pálikovec, Verbeška, Novohradská strana, Lúky, Pod dedinou, Sedlo, Široké lúky, Janova dolinka, Kapustnice, Nad Syravkou, Pod bukovinkou, Pri válove, Na lúkach, Močiarka, Horné Riečky, Záferka, Za Katovkou, Trpinec, Čerťaž, Horný mlyn, Dvor Poloma, Háj, Žigmundov laz, Simon, U Trsta, Vlasti, Podbartošov, Podpoloma, Veľké riečky, Záhumnie, Pod hájom, Meštrov laz, Záchenských Lazy, Uličné Lazy, Pod hrabie, Krnáčove lazy, Za brestovým dielom, Poľan, U Ďuriša, Ondrušove Lazy, Synčekov vŕšok, Kováčove Lazy, U Kolárika, Na chotári, Brezov peň, Križkove Lazy, Kamasova Kopanica, U Svoreňa

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 2 z 14

Nad lúčky, Roveň, Jasenia, Ťiroké Lúky, Prostredné konopniská, Majerské zeme, Kutička, Šútrik, Chríb, Kobolica, Stredné lazy, Stráň, Piesok, Hradziansko, Ostrý vrch, Pohanský vrch, Biele zeme, Nad kostolom, Kozia stráň, Veľká Raveň, Hadigaš, Hradzianske vinice, Močiar, Mlynský járok, Vartiečka, piesok, V kúte, Drieňov, Roveň, Dolničianské lazy, Nemeš, Barošky, Nemes, Studená stráň, Pod skalou, Pod závoz, Široké prielohy, Bendovské lúky, Horné Lazy, Hrebenačka, Vápenice, Dolmičiacke lazy, Dolná vrbina, Kováčovský vrch, Háje, Dolina, Za novou cestou, Medzi jarky, Valachovka, Brody, Panská lúka, Potuchová dolina, Haneska, Nad studňou, Čerťaž, Hrobľa, Španiel laz, Sádky, Studený vŕšok, Spodný prieloh

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 3 z 14

Nad krížom, Raveň, Medzi Patance, Lištica, Hlavy, Bukovinka, Močiarik, Zabitvo, Pod Hrádkami, Gajdoška, Vrchné lúky, Na Dúbravky, Nad vinicami, Horná vrbina, Čerťazka, Za mlyniskom, Bendov laz, Kochlačka, Vrchy, Veľká tabla, Široký prieloh, Farkaška, Nad Pálikovec, Pod hájom, Slopy, Dvilina, Pod Bukovinkou, Panská z hrada, Obeckovský vrch, Galovky, Široké Dráhy, Nad Haneskou, Na vrchu, Kucak, Jankova lúčka, Líščie jamy, Kratiny, Kraje, Muránik, Obľahel, Jankovský vrch, Brďo, Starý háj, Hrania strana, Španiel, Nad jarky, Jakušov kút, Curmanka, Bravčie, Pri Sucháňskom mlyne, Sucháňska dolina, Dolné Škriavniky, Gažové lúky, Kalovníky, Na blatách, Močiar, Kolčovanina, Bukovec, Nad Bukovcom, Chotár

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 4 z 14

Nad Hrádkami, Dolná želatina, Dolné lúky, Ploštiny, Horné zeme, Nad lúky, Smrdiatá, Dlhé Diely, Nad Pánskou z hradou, Horná želatina, Borovčie, Kopanice, Nad Búroskovom, Okrúhla, Spoločná, Pustatina, Zrúbanina, Janov laz, Nad lúčnym mlynom, Valentovská, Čierťaž, Vráta, Háj, Bukovinka, Honé Náklo, Háj, Dolné Náklo, Brestová dolina, Diery, Úzke dráhy, Cerina, Dolné zeme, Dielničky, Šánce, Za veselice, Žarnovišťe, Šípina, Konopiská, U jazera, Kalinovský hrb, Belkov diel, Polichno, Žobrák, Breziny, Borovica, Veľké lúky, Čierťažný hrb, Pod Žobrákom, U šípa, V chrasti, Za Jalšovíkom, Hájik, Barania stráňa, Bielušnička, Dolné kopanice, Horné nivy, Nad vlčou jamou, Záhumnia, Vankova dolina, Za hájom

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 5 z 14

Horné lúky, Nad včelínom, Syravky, Rakytovec, Hora háj, Trnovica, Húštie, Ivanka, U liesky, Divničky, Dolná dolina, Vŕšky, Dolný kalinov, Lipina, Krivina, Luh, Podrážky, Nad chrastie, Čapáš, Za vinice, Medzi cesty, Patočina, Za záhradným hájom, Horná dolina, Osičina, Horný Kalinov, U rakytia, Horné vinice, Ploštinec, Háj, Lieštie, Dolina, Katovka, Pri kríži, Borovice, Obecná lúka, Sečedovská hora, Dolina, Krákorov vrch, Tortuška, Starý vrch, Vinice, Žičovská hora, Hradské pole, Kamienka, Kalvária, Veľká hora, Dubový vrch, Judin vrch, Srňajka, Chlanačka, Veľké buky, Imrovka, Veľká hora, Štepnica, Jelšova jama, Šibeničný vršok, Vrchná Srňajka, Sklenárka, Koliesko

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 6 z 14

Čerťaž, Kozí vrch, Spodná Srňajka, Riečky, Pod Holým vrchom, Nad mestom, Holý vrch, Kalvársky vrch, Za vrchmi, Dolné lúky, Horné lúky, Dubina, Stolce, Plachtínsky vrch, Nad hradskou, Pusté, Hrádok, Mankova, Strhársky vrch, Mesov kopec, Mandové kúty, Pavlov hrb, Líšne diery, Krtíšok, Stavenô, Kačov bok, Baza, Drieňovka, Šárova dolina, Pod Selčiankou cestou, Pecná stráňa, Pánske pole, Močiar, Polianky, Očenáška, Rovne, Mrázovka, Malé buky, Gaštanov sad, Korpáš, Tohajska, Gubolec, Hrabina, Fodorová, Madáčovo, Prvosna, Nad hájom, Rechtorov košiar, Lazinka, Hudcové lúky, Koniec nad lazy, Za hájom, Nad dolinkou, Dorotin vŕšok, Kaní vrch, Mikšina, Východné záhumnie, Lahoš, Dubovina, Vlčie drenie

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 7 z 14

Križnice, Džigová jama, Babin vrch, Dolina, Krpeľ, Dolno Dačovlomský mlyn, Dolná dolinka, Východné záhumie, Široké zeme, Barbolinsko, Chyžkovka, Dolné hájnikovské, Fľaky, Môstky, Návrtie, Pliešky, Pod Dubovinou, Polomy, Pri hore, Rakytiny, Čierťaž, Frankov mlyn, Horná dolinka, Háj, Kňazov laz, Líhovec, Medzi cestami, Nad Kováčovov jamou, Nad lahošom, Nárt, Pod stračkou, Podzáhumnie, Raveň, Seč, Studená, Záhumnie západné, Čerťaš role, Ivanišková, Česnačka, Ferianská, Kolovratný diel, Močiar, Riečky, Zlobov laz, Chmelina, Prostred laz, Kopaničky, Kratinka, Jaseňoš, Patanč, Nad včelínom, Hora, Cvietňa, Hrádok, Lihovec, Uhlište, Gašparka, Vrch háj, Chyžovka, Gašparidesov vŕšok

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 8 z 14

Vlčie jamy, Čahovské spodky, Západné záhumie, Lipina, Za dielom, Dolné Lážteky, Nad vinicami, Jasenie, Lazce, Záhumnie od Príkľaku, Nad sečou, Dlhá zem, Dlhé lúky, Babky, Studničky, Kamenná žena, Kamenčistá, Patančov jarok, Írek, Holica, Veľká lúka, Kozí prieloh, Močiar, Kratina, Lipinský vršok, Drozdovky, Hrabina, Zámok, Bardanka, Šedivec, Dielik, Pod Lipinou, Galbáčka, Kút, Okrúhla lúka, Ostredky, Kapustnice, Pododvor, Hlboká púť, Španie lúky, Pliešky, Zrúcanina, Nad mačienkou, Skalka, Nad salašom, Za potokom, Bukovská dolina, V krížoch, Za vŕbovým potokom, Staré vinice, Pri studničkách, Nad jazarom, Nad dolinkou, Motúzy, Kostolík, Krivý hon, Kalovník, Pod kostolom, Pod skalou, Kopanice

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 9 z 14

Stávka, Dievčí vrch, ( Horný Dačov Lom ), Zbojnícka dolina, Prieduch, Drvotinská, Prvosňa, Prvošna, V bôčku, Dolné Pole, Veľké Zabry, Pod záhumnie, Hora, Javorská stráň, Jazar, Kozí chrbát, Konopiská, Pod Kruh, Vranov jarok, Pod vinicami, U hroble, Rybník, Za hruštinou, Neniská agáčina, Pod humnami, Pohranec, Prielohy, Bukový járok, Mišova dolinka, Osikový jarok, Válovy, Brezina, Mikulčov laz, Pod Vicianom, Závoz, Brezinka, Dlhé zeme, Dolný Mlyn, Pod Háj, Gálová, Nad Kameňom, Biela studňa, Košina, Nad dolinou, Pri Bukovom jarku, Opicháčka, Záhora, Nad mlynom, Záhumnie, Polomie, Riečka vyše močiarov, Slatinka, Kamenica, Tančoková, Čierťaž, Žiar, Litavica, Nad vinicami, Malé Zabry, Jablonec

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 10 z 14

Kalanzova samota, Pri Obeckovskom chotári, Hostinná lúka, Ohrada, Malé riečky, Priečny diel, Háj, Zdola Turčianky, Čertiažka, Za kamencom, Laz, Lomec, Nad kostolom, Sakalovo, Sakalovská hora, Bohunkovo, Bachtov, Drahy, Riečka pod Sopkovým lazom, Paseka, Veľký hrb, Za majerom, Stráňa, Kňazova hora, Ševcova dolinka, U Záhrady, Vinice, Malý hrb, Javorská stráňa, Blizňava, Nad močiarom, Nad Kamenicou, Černáková, Pavlovica, Polomka, Za kostolom, Prepoštovnica, Lazec, Veľké Zabry, Záhumnie, Na hrbe, Rakytie, Nad stráňou, Jama, Salaše, Polomky, Nad závozom, Kýchavice, Pri Šuľskom priehone, Pod závozom, Čebovské vinice, Spariská, Pod Strážnikom, Nad Bielou studňou, Sopkovlazom, Tohájska, Popolov kút, Uhlište, Polomka, Poloma

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 11 z 14

Dolný drienov vrch, Pod Cerim, Murenivá, Blížňava, Dolný mlyn, Skalica, Luh, Slavkov vŕšok, Pri bučku, Háj - Turnište, Horný drienov vrch, Ráce, Záhumnica, Tepličky, Závoz, U Tringela, Behor, Dudášov vŕšok, Veľká brezina, Štvrtinárske, Blúdna, Horný Trpinec, Lackov vŕšok, Pereš, Rieka, Kraľov Hrb, Červená hlina, Pri kolískach, Drienec, Remarancia, Čeveňáková dolinka, Križkov vŕšok, Klčoviská, Široké lúky, Pri veľa stádlach, Rakytie, Na Pereši, Bravce, Kopaničky, Chotarna dolinka, Pri okrúhlom dreve, Vahančok, Zákľuč - Miliačov, Dolný čerťaž, Sosov laz, Pri okruhlom dreve, Váhanec, Chotárna brezina, Pri oriešku, Jakubov laz, Zabri, Vlčí hrb, Miliačov jarok, Belákovo, Rieka, Na Sabajce, U Zelenčíka, Bartoška, Cíngov, Pri Ďurišovej chrasti

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 12 z 14

Horná dolina, Hučalove Lazy, Háj, Kostolná dolinka, Kozia stráň, Mezník, Srvaci vrch, Lackov výšok, Dolinka, Dolná dolina, Polan, Raveň, Horná strana, Hrádza, Dolná vatra, Konopné zeme, Kostolný laz, Senohradská púť, Kráľov hrb, Za bukom, Lehôtka, Crnkov, Bartošov Laz, Nad Trpincom, Veľky chodník, Náklo, Dolna husta chrast, Muneriva, Dolná strana, Naklo, Urbaníková stráň, Záhumenice, Sudorka, Dúbravka, Stráň, Trpínec, Kazovica, Horný Belakov, Dolný Belakov, Za kostolom, Dolný Trpinec, Háj - Turnište, Smradová dolina, Siroke zeme, Pri stĺpe, Husta chrast, Rakytka, Peklo, Krupinsky vrsok I., Mlynská stráň, Kamenný diel, Trpinec, Horny haj, Nad veľkou lúkou, Hôrka, Slavkov, Bagačkova dolinka, U lipy, Briestov diel, Trpínec

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 13 z 14

Chovancove Lazy, Korenica, Dobra dolina, Dolný ovrant, Kostolné pole, Siroke Luky, Čerovka, Pod lehôtkou, Kazovica, Husárov laz, Orgovská, Pod Skalicou, Priesek, Nad Trpíncom, Bukovina, Včelín, Vrsok, Konopniská, Butova chrasť, Tomášova stráň, Horná vatra, Strmé zeme, Mociar, Dolne zahumenice, Haj - Rovnie, Na košiaroch, Kríž, Haj, Drienov vrch, Niže žliebku, Kunaviska, Crnkova dolinka, Krupinský vŕšok, Húština, Pri Dobosovej stadle, Zahumnica, Na blatach, Kopanice, Horný ovrant, Dolný Belákov, Dobra dolina, Biela studňa, Vŕšok, Dolná dolina, U dubíka, Andočka, Ploština, Na dúbravkach, Na hlavach, Breziny, Horne blata, Dolné konopniská, Dolne blata, Malý vŕšok, Turniste, Oprchlia, Kopanice, Jasenia, Hrbok, Horný čerťaž

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 14 z 14

Závozna dolina, Horné záhumenice, Dlhé hony, Rapník, Jasenie, Dieliky, Dlhé zeme, Selecno, Kuzmov háj, Litavsky chotar, Macocha

miesto inde

Litava (131x), Príbelce (126x), Dačov Lom (121x), Cerovo (106x), Stredné Plachtince (99x), Modrý Kameň (91x), Dolné Príbelce (86x), Horné Príbelce (75x), Sucháň (74x), Dolný Dačov Lom (74x), Mladonice (73x), Dolné Mladonice (67x), Dolné Plachtince (65x), Senohrad (64x), Horné Mladonice (64x), Horné Plachtince (61x), Horný Dačov Lom (58x), Plachtince (57x), Lackov (53x)
miesto v Litava
miesto v Príbelce
miesto v Dačov Lom

Podobné, Mikroregión Východný Hont:

847x turistika, 791x miesto, 13x turistické informácie, 10x strom, 10x chranený strom, 9x orientačný bod, 5x poľovnícky posed, 3x prístrešok, altánok, 2x atrakcia, 2x orientačná mapa, 1x studňa, 1x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Mikroregión Východný Hont

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://mikroregion-vychodny-hont.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.