Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Mikroregión Východný Hont » turistika » miesto

Miesto, Mikroregión Východný Hont

Miesto v Mikroregión Východný Hont

V Mikroregión Východný Hont sa nachádza 791 kusov miesto.

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 1 z 14

Plieška, Zákľuka, Záhumnie, Horné Príbelce, Antolova dolinka, Novina, Za vrchnou chrasťou, Útlaky, Nad mlynom, Balička, Za riekou, Pálikovec, Pri Hradzianskom chotári, Novohradská strana, Lúky, Verbeška, Sedlo, Pod dedinou, Široké lúky, Kapustnice, Janova dolinka, Nad Syravkou, Pri válove, Pod bukovinkou, Močiarka, Na lúkach, Riečky, Záferka, Horné Riečky, Za Katovkou, Majerské zeme, Simon, Vlasti, U Trsta, Veľké riečky, Čerťaž, Podpoloma, Žigmundov laz, Dvor Poloma, Podbartošov, Trpinec, Háj, Horný mlyn, Záhumnie, Pod hájom, Meštrov laz, Záchenských Lazy, Pod hrabie, Uličné Lazy, Kováčove Lazy, Poľan, Ondrušove Lazy, Synčekov vŕšok, U Ďuriša, Za brestovým dielom, Krnáčove lazy, Križkove Lazy, Na chotári, Kamasova Kopanica, Brezov peň

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 2 z 14

U Kolárika, U Svoreňa, Jasenia, Nad lúčky, Roveň, Ťiroké Lúky, Prostredné konopniská, Hradziansko, Pod skalou, Stráň, Kozia stráň, Hradzianske vinice, Piesok, Kobolica, Dolničianské lazy, Stredné lazy, piesok, Veľká Raveň, Biele zeme, Nemeš, Ostrý vrch, Pohanský vrch, Nad kostolom, Barošky, Drieňov, Nemes, Studená stráň, Roveň, V kúte, Močiar, Hadigaš, Kutička, Chríb, Šútrik, Mlynský járok, Vartiečka, Široké prielohy, Háje, Medzi jarky, Dolmičiacke lazy, Dolina, Bendovské lúky, Hrebenačka, Kováčovský vrch, Za novou cestou, Pod závoz, Dolná vrbina, Horné Lazy, Vápenice, Medzi Patance, Široké Dráhy, Gajdoška, Farkaška, Na Dúbravky, Slopy, Jankova lúčka, Dvilina, Nad krížom, Bendov laz, Sádky

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 3 z 14

Jakušov kút, Brody, Líščie jamy, Potuchová dolina, Kochlačka, Raveň, Jankovský vrch, Močiarik, Pod hájom, Panská z hrada, Curmanka, Kraje, Na vrchu, Nad vinicami, Brďo, Studený vŕšok, Pod Hrádkami, Nad studňou, Obeckovský vrch, Španiel, Muránik, Panská lúka, Lištica, Vrchy, Bukovinka, Za mlyniskom, Veľká tabla, Pod Bukovinkou, Spodný prieloh, Starý háj, Vrchné lúky, Zabitvo, Kratiny, Široký prieloh, Haneska, Hrania strana, Galovky, Hrobľa, Španiel laz, Nad jarky, Nad Pálikovec, Kucak, Horná vrbina, Hlavy, Nad Haneskou, Obľahel, Čerťaž, Čerťazka, Valachovka, Zrúbanina, Gažové lúky, Úzke dráhy, Kalovníky, Na blatách, Borovčie, Nad lúčnym mlynom, Kolčovanina, Nad Pánskou z hradou, Nad lúky, Dolné lúky

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 4 z 14

Diery, Pustatina, Nad Hrádkami, Bravčie, Chotár, Spoločná, Horné zeme, Kopanice, Dielničky, Okrúhla, Nad Bukovcom, Honé Náklo, Dlhé Diely, Horná želatina, Smrdiatá, Sucháňska dolina, Brestová dolina, Háj, Háj, Dolné Náklo, Pri Sucháňskom mlyne, Šánce, Nad Búroskovom, Janov laz, Bukovec, Valentovská, Dolné zeme, Dolná želatina, Bukovinka, Čierťaž, Cerina, Dolné Škriavniky, Ploštiny, Močiar, Vráta, Dolný kalinov, Žobrák, Breziny, Veľké lúky, Čapáš, U šípa, Ivanka, Za záhradným hájom, Hora háj, Divničky, Barania stráňa, Horné nivy, Dolné kopanice, Bielušnička, Hájik, Podrážky, Kalinovský hrb, Polichno, Belkov diel, Borovica, Trnovica, Húštie, Vankova dolina, Konopiská, Nad vlčou jamou

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 5 z 14

Nad chrastie, Medzi cesty, Nad včelínom, Krivina, Za Jalšovíkom, Patočina, Za veselice, Dolná dolina, V chrasti, Rakytovec, Žarnovišťe, Šípina, U liesky, Vŕšky, Horné lúky, Záhumnia, Za vinice, Luh, Čierťažný hrb, Syravky, Pod Žobrákom, Lipina, Za hájom, U jazera, Dolina, Lieštie, Horné vinice, Háj, Horná dolina, Ploštinec, Osičina, U rakytia, Horný Kalinov, Chlanačka, Žičovská hora, Koliesko, Jelšova jama, Za vrchmi, Veľká hora, Spodná Srňajka, Kozí vrch, Vinice, Judin vrch, Veľké buky, Štepnica, Imrovka, Dubový vrch, Obecná lúka, Tortuška, Čerťaž, Hrádok, Nad hradskou, Holý vrch, Vrchná Srňajka, Dubina, Borovice, Stolce, Krákorov vrch, Plachtínsky vrch, Dolné lúky

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 6 z 14

Kalvária, Horné lúky, Pri kríži, Hradské pole, Starý vrch, Veľká hora, Sečedovská hora, Kamienka, Katovka, Dolina, Sklenárka, Nad mestom, Kalvársky vrch, Srňajka, Pusté, Pod Holým vrchom, Šibeničný vršok, Mandové kúty, Baza, Šárova dolina, Pod Selčiankou cestou, Strhársky vrch, Pánske pole, Polianky, Drieňovka, Mesov kopec, Stavenô, Pecná stráňa, Líšne diery, Pavlov hrb, Krtíšok, Mankova, Očenáška, Malé buky, Močiar, Mrázovka, Rovne, Kačov bok, Gaštanov sad, Korpáš, Gubolec, Dolné hájnikovské, Hrabina, Fodorová, Nad hájom, Nad Kováčovov jamou, Dolno Dačovlomský mlyn, Široké zeme, Pod Dubovinou, Raveň, Studená, Rechtorov košiar, Východné záhumie, Kolovratný diel, Fľaky, Dubovina, Frankov mlyn, Seč, Prvosna, Koniec nad lazy

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 7 z 14

Ferianská, Zlobov laz, Kaní vrch, Rakytiny, Križnice, Medzi cestami, Čerťaš role, Mikšina, Chyžkovka, Nárt, Nad lahošom, Pri hore, Vlčie drenie, Barbolinsko, Džigová jama, Polomy, Dolina, Lahoš, Za hájom, Návrtie, Východné záhumnie, Hudcové lúky, Lazinka, Madáčovo, Dorotin vŕšok, Krpeľ, Riečky, Líhovec, Pod stračkou, Ivanišková, Záhumnie západné, Môstky, Dolná dolinka, Háj, Pliešky, Kňazov laz, Podzáhumnie, Česnačka, Čierťaž, Horná dolinka, Tohajska, Močiar, Babin vrch, Chmelina, Nad dolinkou, Galbáčka, Pod skalou, Šedivec, Gašparidesov vŕšok, Kozí prieloh, Írek, Studničky, Kamenná žena, Prostred laz, Kalovník, Prieduch, Kút, Drvotinská, Hrabina, Uhlište

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 8 z 14

Kopaničky, Prvosňa, Holica, Jaseňoš, Hrádok, Patančov jarok, Za dielom, Babky, Veľká lúka, Pod Lipinou, Pod kostolom, Kostolík, Pri studničkách, Kratinka, Nad vinicami, Za vŕbovým potokom, Drozdovky, Dlhé lúky, Skalka, Hlboká púť, Vlčie jamy, Dlhá zem, Dievčí vrch, Prvošna, Pododvor, Kamenčistá, Vrch háj, Bardanka, Gašparka, Nad jazarom, Staré vinice, Cvietňa, Kratina, Patanč, Bukovská dolina, Krivý hon, Španie lúky, Záhumnie od Príkľaku, V krížoch, Nad dolinkou, Stávka, Zrúcanina, Lipina, Dolné Lážteky, Za potokom, Nad mačienkou, Lipinský vršok, Motúzy, Jasenie, Západné záhumie, Zbojnícka dolina, Nad včelínom, Lazce, Kapustnice, Okrúhla lúka, Lihovec, Močiar, Dielik, Hora, ( Horný Dačov Lom )

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 9 z 14

Kopanice, Pliešky, Nad salašom, Čahovské spodky, Chyžovka, Nad sečou, Ostredky, Zámok, Válovy, Pri Obeckovskom chotári, Pod Kruh, Jazar, Slatinka, Pohranec, Kalanzova samota, Nad vinicami, Dolný Mlyn, Nad kostolom, Hostinná lúka, Osikový jarok, Za hruštinou, Nad dolinou, Bohunkovo, U Záhrady, Háj, Tančoková, Pod záhumnie, Jablonec, Lomec, Pri Bukovom jarku, Dolné Pole, Kamenica, V bôčku, Rybník, Riečka vyše močiarov, Polomie, Blizňava, Záhora, Záhumnie, Drahy, Za majerom, Pod vinicami, Bukový járok, Vranov jarok, Malé Zabry, Pod Háj, Ševcova dolinka, Ohrada, Závoz, Hora, Čertiažka, Vinice, Malé riečky, Opicháčka, Konopiská, Bachtov, Košina, U hroble, Biela studňa, Javorská stráň

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 10 z 14

Veľký hrb, Mišova dolinka, Litavica, Brezinka, Riečka pod Sopkovým lazom, Sakalovo, Sakalovská hora, Čierťaž, Za kamencom, Stráňa, Dlhé zeme, Priečny diel, Javorská stráňa, Brezina, Kňazova hora, Nad mlynom, Gálová, Žiar, Mikulčov laz, Prielohy, Zdola Turčianky, Malý hrb, Nad Kameňom, Veľké Zabry, Pod humnami, Kozí chrbát, Pod Vicianom, Laz, Paseka, Neniská agáčina, Sopkovlazom, Pod závozom, Uhlište, Popolov kút, Záhumnie, Pod Strážnikom, Za kostolom, Polomky, Jama, Nad závozom, Nad močiarom, Poloma, Nad stráňou, Polomka, Salaše, Na hrbe, Kýchavice, Nad Kamenicou, Veľké Zabry, Prepoštovnica, Pavlovica, Spariská, Lazec, Polomka, Nad Bielou studňou, Rakytie, Čebovské vinice, Pri Šuľskom priehone, Tohájska, Černáková

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 11 z 14

Dolný mlyn, Za bukom, Senohradská púť, Kostolný laz, Veľky chodník, Jakubov laz, Pri veľa stádlach, Skalica, Dudášov vŕšok, Horný drienov vrch, Rieka, Lackov výšok, U Tringela, Pri okrúhlom dreve, Raveň, Dolná vatra, Kopaničky, Bartošov Laz, Pri oriešku, Klčoviská, Kraľov Hrb, Lehôtka, Polan, Štvrtinárske, Bartoška, Blížňava, U Zelenčíka, Závoz, Pri bučku, Veľká brezina, Konopné zeme, Crnkov, Horná strana, Náklo, Pereš, Kráľov hrb, Chotarna dolinka, Sosov laz, Horný Trpinec, Háj - Turnište, Rakytie, Pri okruhlom dreve, Križkov vŕšok, Záhumnica, Zabri, Bravce, Široké lúky, Váhanec, Na Pereši, Ráce, Vlčí hrb, Pri kolískach, Dolná dolina, Belákovo, Nad Trpincom, Cíngov, Miliačov jarok, Chotárna brezina, Kozia stráň, Lackov vŕšok

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 12 z 14

Horná dolina, Behor, Blúdna, Čeveňáková dolinka, Slavkov vŕšok, Dolný čerťaž, Drienec, Dolinka, Remarancia, Tepličky, Zákľuč - Miliačov, Murenivá, Hrádza, Háj, Kostolná dolinka, Mezník, Hučalove Lazy, Luh, Srvaci vrch, Vahančok, Na Sabajce, Dolný drienov vrch, Rieka, Pri Ďurišovej chrasti, Pod Cerim, Červená hlina, Pri Dobosovej stadle, Briestov diel, Kostolné pole, Zahumnica, Butova chrasť, Bagačkova dolinka, Dúbravka, Vrsok, Peklo, Mlynská stráň, Krupinský vŕšok, Chovancove Lazy, Kazovica, Ploština, Siroke Luky, Bukovina, Dobra dolina, Trpínec, Orgovská, Mociar, Pod lehôtkou, Dolný Belakov, Včelín, Dolná strana, Háj - Turnište, Na košiaroch, Nad veľkou lúkou, Husárov laz, Dobra dolina, Naklo, Slavkov, Andočka, Priesek, Na hlavach

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 13 z 14

Tomášova stráň, Kazovica, Dolný Belákov, Rakytka, Sudorka, Siroke zeme, Dolný ovrant, Horná vatra, Dolne zahumenice, Smradová dolina, Urbaníková stráň, Dolný Trpinec, Horný Belakov, Husta chrast, Hôrka, Korenica, Haj - Rovnie, Niže žliebku, Strmé zeme, Muneriva, Horný ovrant, Stráň, Pod Skalicou, Kopanice, Nad Trpíncom, Konopniská, U lipy, Vŕšok, Záhumenice, Na dúbravkach, U dubíka, Drienov vrch, Biela studňa, Kamenný diel, Trpínec, Pri stĺpe, Breziny, Dolna husta chrast, Dolná dolina, Crnkova dolinka, Na blatach, Za kostolom, Čerovka, Haj, Húština, Kríž, Horny haj, Kunaviska, Trpinec, Krupinsky vrsok I., Dolné konopniská, Turniste, Jasenia, Malý vŕšok, Jasenie, Kuzmov háj, Selecno, Závozna dolina, Hrbok, Rapník

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 14 z 14

Horný čerťaž, Horné záhumenice, Horne blata, Oprchlia, Kopanice, Dolne blata, Dlhé hony, Dieliky, Dlhé zeme, Macocha, Litavsky chotar

miesto inde

Litava (131x), Príbelce (126x), Dačov Lom (121x), Cerovo (106x), Stredné Plachtince (99x), Modrý Kameň (91x), Dolné Príbelce (86x), Horné Príbelce (75x), Sucháň (74x), Dolný Dačov Lom (74x), Mladonice (73x), Dolné Mladonice (67x), Dolné Plachtince (65x), Senohrad (64x), Horné Mladonice (64x), Horné Plachtince (61x), Horný Dačov Lom (58x), Plachtince (57x), Lackov (53x)
miesto v Litava
miesto v Príbelce
miesto v Dačov Lom

Podobné, Mikroregión Východný Hont:

847x turistika, 791x miesto, 13x turistické informácie, 10x strom, 10x chranený strom, 9x orientačný bod, 5x poľovnícky posed, 3x prístrešok, altánok, 2x atrakcia, 2x orientačná mapa, 1x studňa, 1x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Mikroregión Východný Hont

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://mikroregion-vychodny-hont.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.