Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Mikroregión Východný Hont » turistika » miesto

Miesto, Mikroregión Východný Hont

Miesto v Mikroregión Východný Hont

V Mikroregión Východný Hont sa nachádza 755 kusov miesto.

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 1 z 13

Antolova dolinka, Plieška, Za vrchnou chrasťou, Horné Príbelce, Záhumnie, Zákľuka, Nad mlynom, Novina, Útlaky, Balička, Za riekou, Pri Hradzianskom chotári, Pálikovec, Verbeška, Lúky, Novohradská strana, Sedlo, Pod dedinou, Nad Syravkou, Janova dolinka, Kapustnice, Pod bukovinkou, Pri válove, Na lúkach, Močiarka, Horné Riečky, Riečky, Záferka, Za Katovkou, Majerské zeme, U Trsta, Žigmundov laz, Háj, Trpinec, Podbartošov, Veľké riečky, Podpoloma, Dvor Poloma, Vlasti, Simon, Horný mlyn, Čerťaž, Pod hájom, Ondrušove Lazy, U Ďuriša, Záchenských Lazy, Pod hrabie, Uličné Lazy, Krnáčove lazy, Kováčove Lazy, Za brestovým dielom, Poľan, Meštrov laz, Kamasova Kopanica, Brezov peň, U Kolárika, Na chotári, Križkove Lazy, U Svoreňa, Roveň

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 2 z 13

Jasenia, Nad lúčky, Ťiroké Lúky, Prostredné konopniská, Pod skalou, Chríb, Močiar, Hradzianske vinice, Šútrik, Kozia stráň, V kúte, Nemeš, Nad kostolom, Barošky, Stráň, Biele zeme, Mlynský járok, Kutička, Roveň, Hradziansko, Piesok, Hadigaš, Dolničianské lazy, Kobolica, Stredné lazy, Studená stráň, Drieňov, Veľká Raveň, piesok, Vartiečka, Nemes, Háje, Vápenice, Pod závoz, Bendovské lúky, Horné Lazy, Dolina, Široké prielohy, Kováčovský vrch, Dolmičiacke lazy, Dolná vrbina, Za novou cestou, Medzi jarky, Hrebenačka, Široký prieloh, Čerťazka, Curmanka, Galovky, Hlavy, Vrchné lúky, Hrobľa, Raveň, Veľká tabla, Španiel, Nad jarky, Panská lúka, Valentovská, Vrchy, Nad vinicami, Nad krížom

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 3 z 13

Široké Dráhy, Gajdoška, Pod Hrádkami, Horná vrbina, Hrania strana, Brďo, Obľahel, Nad Pálikovec, Za mlyniskom, Okrúhla, Bukovinka, Pod Bukovinkou, Farkaška, Kucak, Čerťaž, Jakušov kút, Studený vŕšok, Brody, Panská z hrada, Pod hájom, Slopy, Nad studňou, Kratiny, Kochlačka, Močiarik, Španiel laz, Spodný prieloh, Obeckovský vrch, Jankova lúčka, Starý háj, Zabitvo, Líščie jamy, Haneska, Jankovský vrch, Valachovka, Na Dúbravky, Medzi Patance, Potuchová dolina, Na vrchu, Lištica, Dvilina, Muránik, Sádky, Nad Haneskou, Bendov laz, Cerina, Na blatách, Dolné Náklo, Pri Sucháňskom mlyne, Bravčie, Spoločná, Vráta, Úzke dráhy, Šánce, Janov laz, Nad lúčnym mlynom, Čapáš, Sucháňska dolina, Nad Pánskou z hradou, Kolčovanina

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 4 z 13

Horná želatina, Dolné Škriavniky, Dlhé Diely, Bukovinka, Zrúbanina, Nad Hrádkami, Honé Náklo, Háj, Gažové lúky, Dolná želatina, Pustatina, Čierťaž, Dolné lúky, Diery, Háj, Dolné zeme, Bukovec, Kalovníky, Nad Búroskovom, Horné lúky, Brestová dolina, Dielničky, Ploštiny, Nad Bukovcom, Kopanice, Chotár, Močiar, Borovčie, Smrdiatá, Nad lúky, Horné zeme, Nad včelínom, Veľké lúky, U šípa, Belkov diel, Pod Žobrákom, Vankova dolina, Dolná dolina, Borovica, Žobrák, U liesky, V chrasti, Horné nivy, Za veselice, Polichno, Divničky, Lipina, Hájik, Bielušnička, Šípina, Vŕšky, Dolný kalinov, Medzi cesty, Za vinice, Luh, Ivanka, Konopiská, Krivina, Za Jalšovíkom, Syravky

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 5 z 13

Kalinovský hrb, Hora háj, Žarnovišťe, Trnovica, Za hájom, Húštie, Nad chrastie, Barania stráňa, Breziny, Dolné kopanice, Nad vlčou jamou, Patočina, Záhumnia, Za záhradným hájom, U jazera, Podrážky, Rakytovec, Horná dolina, Háj, Horný Kalinov, Horné vinice, Osičina, Ploštinec, U rakytia, Dolina, Čierťažný hrb, Borovice, Čerťaž, Kalvársky vrch, Za vrchmi, Dolina, Štepnica, Obecná lúka, Pri kríži, Stolce, Krákorov vrch, Dubina, Dolné lúky, Nad hradskou, Horné lúky, Judin vrch, Spodná Srňajka, Žičovská hora, Vinice, Nad mestom, Starý vrch, Kozí vrch, Pusté, Veľká hora, Sečedovská hora, Jelšova jama, Pod Holým vrchom, Vrchná Srňajka, Plachtínsky vrch, Šibeničný vršok, Veľká hora, Chlanačka, Koliesko, Kamienka, Imrovka

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 6 z 13

Tortuška, Srňajka, Sklenárka, Hradské pole, Katovka, Holý vrch, Veľké buky, Pecná stráňa, Líšne diery, Drieňovka, Mesov kopec, Šárova dolina, Mrázovka, Mandové kúty, Polianky, Mankova, Pod Selčiankou cestou, Očenáška, Pánske pole, Krtíšok, Rovne, Strhársky vrch, Močiar, Stavenô, Malé buky, Kačov bok, Baza, Nad hájom, Džigová jama, Ferianská, Návrtie, Fodorová, Seč, Zlobov laz, Široké zeme, Studená, Dolná dolinka, Chyžkovka, Tohajska, Ivanišková, Križnice, Hudcové lúky, Za hájom, Dolné hájnikovské, Krpeľ, Pod stračkou, Lazinka, Pliešky, Nárt, Koniec nad lazy, Hrabina, Fľaky, Rechtorov košiar, Lahoš, Korpáš, Líhovec, Medzi cestami, Frankov mlyn, Česnačka, Prvosna

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 7 z 13

Nad lahošom, Rakytiny, Kňazov laz, Záhumnie západné, Kolovratný diel, Nad Kováčovov jamou, Horná dolinka, Gaštanov sad, Madáčovo, Nad dolinkou, Polomy, Pri hore, Raveň, Čerťaš role, Riečky, Mikšina, Východné záhumnie, Dolina, Háj, Pod Dubovinou, Podzáhumnie, Chmelina, Močiar, Gubolec, Vlčie drenie, Barbolinsko, Východné záhumie, Dolno Dačovlomský mlyn, Chyžovka, Patanč, Záhumnie od Príkľaku, Uhlište, Nad mačienkou, Nad salašom, Galbáčka, Dievčí vrch, Hora, Zrúcanina, Slatinka, Studničky, Čierťaž, Vrch háj, ( Horný Dačov Lom ), Kamenica, Holica, Skalka, U hroble, Šedivec, Dielik, Jaseňoš, Pod Háj, Kalovník, Krivý hon, Gašparka, Čahovské spodky, Západné záhumie, Dlhá zem, Mišova dolinka, Nad dolinkou, Kopaničky

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 8 z 13

Patančov jarok, Drvotinská, Pod Lipinou, Dlhé lúky, Hrabina, Malé riečky, Lihovec, Kút, Rybník, Ostredky, Pri studničkách, Írek, Hrádok, Nad dolinou, Za potokom, Veľká lúka, Kostolík, Pod kostolom, Zbojnícka dolina, Za vŕbovým potokom, Lipina, Motúzy, Vlčie jamy, Lipinský vršok, Močiar, Prvošna, Prostred laz, Cvietňa, Kratina, Španie lúky, Gašparidesov vŕšok, Jasenie, Dolný Mlyn, Hostinná lúka, Za majerom, Hlboká púť, Nad jazarom, Nad vinicami, Kamenčistá, Bukovská dolina, Nad sečou, Lazce, Pod skalou, Paseka, Kratinka, Drozdovky, Pododvor, Kapustnice, Pliešky, Babky, Mikulčov laz, Nad včelínom, U Záhrady, V krížoch, Kamenná žena, Drahy, Prvosňa, Kopanice, Litavica, Bardanka

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 9 z 13

Staré vinice, Opicháčka, Prieduch, Za dielom, Kozí prieloh, Okrúhla lúka, Dolné Lážteky, Brezinka, Prielohy, Pavlovica, Nad Kameňom, Popolov kút, Priečny diel, Pri Obeckovskom chotári, Nad kostolom, Jazar, Bohunkovo, Pri Bukovom jarku, Vinice, Závoz, Blizňava, Biela studňa, Sakalovo, Prepoštovnica, Laz, Jablonec, Pod vinicami, Konopiská, Za hruštinou, Bachtov, Pod Vicianom, Stráňa, Neniská agáčina, Vranov jarok, Osikový jarok, Záhora, Válovy, Pod humnami, Spariská, Pohranec, Lomec, Za kostolom, Nad Kamenicou, Dolné Pole, Hora, Uhlište, Kalanzova samota, Bukový járok, Sakalovská hora, Kozí chrbát, Dlhé zeme, Ráce, Hrádza, Raveň, Chotarna dolinka, Hučalove Lazy, Skalica, Pri okruhlom dreve, Tančoková, Konopné zeme

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 10 z 13

Za bukom, Rieka, Pod záhumnie, Bravce, Dolný čerťaž, Pereš, Dolinka, Na Pereši, Nad mlynom, Na hrbe, Háj, Remarancia, Pod Cerim, Blúdna, Čertiažka, Mezník, V bôčku, Nad Trpincom, Zabri, Riečka vyše močiarov, Polomie, Pri okrúhlom dreve, Horný Trpinec, Dolná vatra, Cíngov, Čebovské vinice, Dudášov vŕšok, Vlčí hrb, Malé Zabry, Kostolná dolinka, Kopaničky, Bartoška, Háj - Turnište, Rieka, Blížňava, Háj, Pri Šuľskom priehone, Riečka pod Sopkovým lazom, Pri veľa stádlach, Rakytie, U Zelenčíka, Tepličky, Na Sabajce, Lackov vŕšok, Kozia stráň, Bartošov Laz, Pri oriešku, Miliačov jarok, Senohradská púť, Kraľov Hrb, Štvrtinárske, Slavkov vŕšok, Lehôtka, Čeveňáková dolinka, Veľký hrb, Brezina, Zákľuč - Miliačov, Horná dolina, Košina, Križkov vŕšok

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 11 z 13

Sosov laz, Závoz, Kýchavice, Ševcova dolinka, Pri bučku, Záhumnica, Nad Bielou studňou, Veľké Zabry, Luh, Chotárna brezina, Polan, Náklo, Zdola Turčianky, Pod Kruh, Srvaci vrch, Veľká brezina, U Tringela, Pri kolískach, Rakytie, Vahančok, Drienec, Horný drienov vrch, Dolný mlyn, Horná strana, Dolný drienov vrch, Crnkov, Belákovo, Behor, Javorská stráň, Lackov výšok, Dolná dolina, Za kamencom, Pri Ďurišovej chrasti, Veľky chodník, Pod závozom, Váhanec, Javorská stráňa, Široké lúky, Klčoviská, Kunaviska, Trpinec, Breziny, Crnkova dolinka, Horný ovrant, Briestov diel, Salaše, Dolná strana, Na hlavach, Dolná dolina, Bukovina, Černáková, Biela studňa, Haj - Rovnie, Dolný ovrant, Drienov vrch, Dolne zahumenice, Háj - Turnište, Andočka, Polomka, Sudorka

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 12 z 13

Vŕšok, Nad závozom, Rakytka, Dobra dolina, Dobra dolina, Trpínec, Horná vatra, Slavkov, Siroke Luky, Polomky, Strmé zeme, Za kostolom, Muneriva, Na blatach, Kamenný diel, Korenica, U dubíka, Pri Dobosovej stadle, Dolna husta chrast, Záhumenice, Pod Strážnikom, Husárov laz, Konopniská, Jama, Nad stráňou, Zahumnica, Priesek, Kostolné pole, Polomka, Bagačkova dolinka, Na košiaroch, Peklo, Pod lehôtkou, Včelín, Veľké Zabry, Dúbravka, Húština, Mociar, Sopkovlazom, Vrsok, Dolný Belákov, Krupinsky vrsok I., U lipy, Nad močiarom, Orgovská, Horný Belakov, Tomášova stráň, Kazovica, Butova chrasť, Smradová dolina, Haj, Husta chrast, Hôrka, Dolný Trpinec, Ploština, Urbaníková stráň, Niže žliebku, Siroke zeme, Naklo, Mlynská stráň

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 13 z 13

Tohájska, Stráň, Dolný Belakov, Chovancove Lazy, Horny haj, Krupinský vŕšok, Pod Skalicou, Pri stĺpe, Na dúbravkach, Kopanice, Čerovka, Horné záhumenice, Oprchlia, Murenivá, Dolne blata, Dlhé zeme, Jasenie, Dolné konopniská, Kostolný laz, Selecno, Rapník, Kuzmov háj, Hrbok, Kopanice, Dieliky, Horný čerťaž, Závozna dolina, Dlhé hony, Turniste, Trpínec, Jasenia, Malý vŕšok, Horne blata, Jakubov laz, Litavsky chotar

miesto inde

Plachtince (146x), Litava (127x), Príbelce (123x), Dačov Lom (113x), Cerovo (102x), Stredné Plachtince (96x), Modrý Kameň (85x), Dolné Príbelce (85x), Mladonice (77x), Horné Príbelce (72x), Dolný Dačov Lom (69x), Sucháň (68x), Dolné Mladonice (66x), Dolné Plachtince (65x), Horné Mladonice (62x), Senohrad (59x), Horné Plachtince (59x), Horný Dačov Lom (55x), Lackov (50x)
miesto v Plachtince
miesto v Litava
miesto v Príbelce

Podobné, Mikroregión Východný Hont:

811x turistika, 755x miesto, 13x turistické informácie, 10x strom, 10x chranený strom, 9x orientačný bod, 5x poľovnícky posed, 3x prístrešok, altánok, 2x atrakcia, 2x orientačná mapa, 1x studňa, 1x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Mikroregión Východný Hont

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://mikroregion-vychodny-hont.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.