Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Mikroregión Východný Hont » turistika » miesto

Miesto, Mikroregión Východný Hont

Miesto v Mikroregión Východný Hont

V Mikroregión Východný Hont sa nachádza 791 kusov miesto.

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 1 z 14

Antolova dolinka, Za vrchnou chrasťou, Útlaky, Záhumnie, Zákľuka, Plieška, Nad mlynom, Novina, Balička, Za riekou, Pálikovec, Pri Hradzianskom chotári, Verbeška, Horné Príbelce, Novohradská strana, Lúky, Sedlo, Široké lúky, Pod dedinou, Nad Syravkou, Kapustnice, Janova dolinka, Pri válove, Pod bukovinkou, Močiarka, Na lúkach, Riečky, Horné Riečky, Záferka, Majerské zeme, Za Katovkou, Podbartošov, Vlasti, U Trsta, Čerťaž, Horný mlyn, Dvor Poloma, Podpoloma, Veľké riečky, Žigmundov laz, Háj, Trpinec, Simon, Záhumnie, Pod hájom, Kováčove Lazy, U Ďuriša, Synčekov vŕšok, Poľan, Krnáčove lazy, Uličné Lazy, Pod hrabie, Ondrušove Lazy, Za brestovým dielom, Záchenských Lazy, Brezov peň, Križkove Lazy, Meštrov laz, Na chotári, U Kolárika

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 2 z 14

Kamasova Kopanica, U Svoreňa, Roveň, Jasenia, Nad lúčky, Ťiroké Lúky, Prostredné konopniská, Ostrý vrch, Chríb, Drieňov, Stredné lazy, Barošky, Vartiečka, Hradzianske vinice, Šútrik, Kobolica, Stráň, Nemes, Studená stráň, Biele zeme, Pod skalou, Hadigaš, Piesok, Pohanský vrch, piesok, Močiar, Roveň, Kozia stráň, Veľká Raveň, Dolničianské lazy, Hradziansko, Nad kostolom, Nemeš, Mlynský járok, Kutička, V kúte, Kováčovský vrch, Dolná vrbina, Široké prielohy, Pod závoz, Horné Lazy, Hrebenačka, Dolina, Za novou cestou, Dolmičiacke lazy, Vápenice, Háje, Medzi jarky, Bendovské lúky, Potuchová dolina, Valachovka, Močiarik, Slopy, Na vrchu, Okrúhla, Jankovský vrch, Spodný prieloh, Gajdoška, Nad vinicami, Vrchy

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 3 z 14

Hlavy, Valentovská, Raveň, Farkaška, Dvilina, Za mlyniskom, Veľká tabla, Hrania strana, Kochlačka, Nad studňou, Obeckovský vrch, Bendov laz, Na Dúbravky, Široký prieloh, Horná vrbina, Brďo, Kratiny, Jankova lúčka, Čerťazka, Pod Hrádkami, Vrchné lúky, Španiel, Líščie jamy, Kraje, Nad Haneskou, Brody, Lištica, Pod Bukovinkou, Jakušov kút, Kucak, Pod hájom, Španiel laz, Široké Dráhy, Starý háj, Muránik, Nad Pálikovec, Nad krížom, Zabitvo, Hrobľa, Studený vŕšok, Medzi Patance, Galovky, Curmanka, Nad jarky, Obľahel, Sádky, Panská z hrada, Panská lúka, Bukovinka, Haneska, Čerťaž, Kolčovanina, Háj, Gažové lúky, Dolné zeme, Močiar, Nad Hrádkami, Úzke dráhy, Dlhé Diely, Nad lúčnym mlynom

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 4 z 14

Horná želatina, Bravčie, Kopanice, Diery, Borovčie, Honé Náklo, Pustatina, Dolná želatina, Dielničky, Zrúbanina, Sucháňska dolina, Pri Sucháňskom mlyne, Cerina, Nad Pánskou z hradou, Nad Bukovcom, Vráta, Bukovec, Bukovinka, Brestová dolina, Dolné Škriavniky, Nad Búroskovom, Dolné lúky, Nad lúky, Kalovníky, Horné lúky, Spoločná, Háj, Šánce, Ploštiny, Čapáš, Dolné Náklo, Janov laz, Chotár, Na blatách, Horné zeme, Čierťaž, Smrdiatá, Dolný kalinov, Syravky, Luh, Žobrák, Nad chrastie, Pod Žobrákom, Patočina, Za hájom, U šípa, Hájik, Lipina, Nad včelínom, Dolná dolina, Húštie, Borovica, Hora háj, Podrážky, Divničky, Za vinice, Polichno, U liesky, Horné nivy, Bielušnička

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 5 z 14

Medzi cesty, Za Jalšovíkom, Nad vlčou jamou, U jazera, V chrasti, Veľké lúky, Záhumnia, Vankova dolina, Ivanka, Trnovica, Konopiská, Rakytovec, Dolné kopanice, Žarnovišťe, Kalinovský hrb, Breziny, Za záhradným hájom, Krivina, Belkov diel, Barania stráňa, Vŕšky, Šípina, Za veselice, Ploštinec, Lieštie, Čierťažný hrb, Horný Kalinov, Horná dolina, Horné vinice, Dolina, Osičina, Háj, U rakytia, Borovice, Žičovská hora, Sečedovská hora, Pod Holým vrchom, Kalvária, Veľká hora, Pusté, Stolce, Kozí vrch, Kamienka, Judin vrch, Nad mestom, Čerťaž, Holý vrch, Obecná lúka, Kalvársky vrch, Tortuška, Dolina, Za vrchmi, Hrádok, Jelšova jama, Dubina, Krákorov vrch, Horné lúky, Srňajka, Vinice, Pri kríži

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 6 z 14

Sklenárka, Spodná Srňajka, Vrchná Srňajka, Šibeničný vršok, Nad hradskou, Imrovka, Katovka, Koliesko, Štepnica, Veľké buky, Veľká hora, Dolné lúky, Plachtínsky vrch, Dubový vrch, Hradské pole, Chlanačka, Starý vrch, Mankova, Mandové kúty, Pecná stráňa, Baza, Očenáška, Drieňovka, Malé buky, Močiar, Mrázovka, Šárova dolina, Pavlov hrb, Pod Selčiankou cestou, Strhársky vrch, Pánske pole, Kačov bok, Líšne diery, Krtíšok, Polianky, Stavenô, Mesov kopec, Rovne, Dolina, Hrabina, Hudcové lúky, Korpáš, Rakytiny, Nárt, Koniec nad lazy, Nad hájom, Ferianská, Pod stračkou, Pliešky, Polomy, Háj, Zlobov laz, Východné záhumie, Fľaky, Podzáhumnie, Krpeľ, Lazinka, Dorotin vŕšok, Môstky, Studená

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 7 z 14

Riečky, Prvosna, Nad lahošom, Medzi cestami, Chyžkovka, Fodorová, Návrtie, Široké zeme, Dubovina, Vlčie drenie, Rechtorov košiar, Nad dolinkou, Babin vrch, Kaní vrch, Madáčovo, Líhovec, Záhumnie západné, Pri hore, Dolná dolinka, Východné záhumnie, Frankov mlyn, Dolno Dačovlomský mlyn, Kolovratný diel, Barbolinsko, Kňazov laz, Ivanišková, Gubolec, Seč, Čierťaž, Lahoš, Tohajska, Raveň, Horná dolinka, Česnačka, Džigová jama, Pod Dubovinou, Mikšina, Čerťaš role, Križnice, Močiar, Nad Kováčovov jamou, Dolné hájnikovské, Gaštanov sad, Za hájom, Chmelina, Vlčie jamy, Bardanka, Cvietňa, Pod skalou, Kopanice, Holica, Za potokom, Za dielom, Prieduch, Malé riečky, Motúzy, Šedivec, Hrabina, Kalovník, Hrádok

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 8 z 14

Veľká lúka, Paseka, Pod kostolom, Kamenica, Za majerom, Drahy, Kratina, Kút, Dolný Mlyn, Pod Lipinou, Nad dolinou, Dolné Lážteky, Gašparka, Zrúcanina, Západné záhumie, Kňazova hora, Pod Háj, Pliešky, Gašparidesov vŕšok, Chyžovka, Nad sečou, Nad vinicami, Galbáčka, Drvotinská, Kostolík, Kamenná žena, Za vŕbovým potokom, Močiar, Dievčí vrch, Vrch háj, Nad salašom, Slatinka, Stávka, Okrúhla lúka, Kapustnice, Kratinka, Kamenčistá, Skalka, Drozdovky, Rybník, Bukovská dolina, Patanč, Kozí prieloh, Mišova dolinka, Nad jazarom, Jasenie, Nad včelínom, Dlhé lúky, Prvosňa, Lazce, Staré vinice, Hora, Dlhá zem, Lipinský vršok, Hostinná lúka, V krížoch, Litavica, Babky, Ostredky, Lihovec

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 9 z 14

Krivý hon, Pri studničkách, Studničky, Opicháčka, Brezinka, Čierťaž, Pododvor, Nad dolinkou, Jaseňoš, Nad mačienkou, Hlboká púť, Lipina, U Záhrady, Čahovské spodky, Žiar, Mikulčov laz, Patančov jarok, Prostred laz, ( Horný Dačov Lom ), Španie lúky, Kopaničky, Írek, Záhumnie od Príkľaku, U hroble, Prvošna, Dielik, Zbojnícka dolina, Uhlište, Zámok, Bachtov, Pavlovica, Stráňa, Lomec, Závoz, Kozí chrbát, Jazar, Uhlište, Nad kostolom, Spariská, Jablonec, Nad Kameňom, Pri Bukovom jarku, Priečny diel, Hora, Vranov jarok, Pod vinicami, Sakalovo, Dolné Pole, Biela studňa, Pod humnami, Blizňava, Sakalovská hora, Konopiská, Nad vinicami, Prielohy, Neniská agáčina, Za hruštinou, Dlhé zeme, Nad Kamenicou, Kalanzova samota

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 10 z 14

Bohunkovo, Pri Obeckovskom chotári, Záhora, Laz, Prepoštovnica, Pod Vicianom, Pohranec, Vinice, Bukový járok, Popolov kút, Za kostolom, Poloma, Osikový jarok, Válovy, Pod závozom, Rieka, Kýchavice, Pri Ďurišovej chrasti, Lackov výšok, Rakytie, Pri bučku, Crnkov, Čeveňáková dolinka, Bravce, Za kamencom, Horný drienov vrch, Tančoková, Drienec, Raveň, U Tringela, Pri veľa stádlach, Pri okrúhlom dreve, Miliačov jarok, Veľký hrb, Hučalove Lazy, Vahančok, Sosov laz, Bartošov Laz, Klčoviská, Ohrada, Nad Bielou studňou, Na Pereši, Dolná dolina, Kostolná dolinka, Dolná vatra, Mezník, Javorská stráňa, Gálová, Blúdna, Štvrtinárske, Cíngov, Pod záhumnie, Rakytie, Riečka pod Sopkovým lazom, Srvaci vrch, Horná dolina, Dolný čerťaž, V bôčku, Lehôtka, Zdola Turčianky

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 11 z 14

Brezina, Križkov vŕšok, Dolinka, Polan, Polomie, Pod Cerim, Ševcova dolinka, Konopné zeme, Senohradská púť, Malý hrb, Pereš, U Zelenčíka, Kozia stráň, Závoz, Horný Trpinec, Kraľov Hrb, Čebovské vinice, Pri okruhlom dreve, Na Sabajce, Hrádza, Košina, Tepličky, Chotárna brezina, Za bukom, Čertiažka, Červená hlina, Háj, Slavkov vŕšok, Pri Šuľskom priehone, Remarancia, Záhumnica, Široké lúky, Pod Kruh, Lackov vŕšok, Nad mlynom, Zabri, Bartoška, Luh, Háj - Turnište, Háj, Váhanec, Ráce, Zákľuč - Miliačov, Behor, Belákovo, Pri oriešku, Riečka vyše močiarov, Na hrbe, Chotarna dolinka, Skalica, Vlčí hrb, Horná strana, Dolný mlyn, Rieka, Dudášov vŕšok, Dolný drienov vrch, Veľké Zabry, Záhumnie, Javorská stráň, Veľká brezina

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 12 z 14

Kopaničky, Pri kolískach, Veľky chodník, Nad Trpincom, Náklo, Kráľov hrb, Blížňava, Malé Zabry, Na hlavach, Vrsok, Kazovica, Na dúbravkach, Muneriva, Andočka, Haj - Rovnie, Salaše, Čerovka, Husta chrast, Hôrka, Biela studňa, Nad závozom, Dolná dolina, Pod Strážnikom, Húština, Bagačkova dolinka, Breziny, Chovancove Lazy, Krupinsky vrsok I., Krupinský vŕšok, Husárov laz, Sopkovlazom, Sudorka, U lipy, Dolne zahumenice, Naklo, Orgovská, Tomášova stráň, Dolný Belakov, Peklo, Za kostolom, Butova chrasť, Priesek, Horný ovrant, Dolna husta chrast, Niže žliebku, Strmé zeme, Urbaníková stráň, Na blatach, Záhumenice, Ploština, Pri Dobosovej stadle, Polomka, Kopanice, Smradová dolina, Dolný Belákov, Dolná strana, Dolný ovrant, Černáková, Konopniská, Dobra dolina

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 13 z 14

Haj, Mlynská stráň, Pod lehôtkou, Dolný Trpinec, Mociar, Nad stráňou, Siroke Luky, Tohájska, Pri stĺpe, Kunaviska, Stráň, U dubíka, Briestov diel, Kazovica, Trpínec, Slavkov, Veľké Zabry, Korenica, Polomky, Bukovina, Drienov vrch, Na košiaroch, Siroke zeme, Jama, Dobra dolina, Zahumnica, Háj - Turnište, Rakytka, Nad Trpíncom, Crnkova dolinka, Nad močiarom, Nad veľkou lúkou, Kostolné pole, Kríž, Lazec, Horná vatra, Vŕšok, Pod Skalicou, Polomka, Včelín, Dúbravka, Záhumnie, Kamenný diel, Horný Belakov, Horny haj, Trpinec, Selecno, Hrbok, Horne blata, Jasenia, Turniste, Kuzmov háj, Dlhé hony, Malý vŕšok, Dlhé zeme, Oprchlia, Kostolný laz, Rapník, Kopanice, Dieliky

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 14 z 14

Jasenie, Závozna dolina, Dolné konopniská, Dolne blata, Murenivá, Horný čerťaž, Jakubov laz, Trpínec, Horné záhumenice, Litavsky chotar, Macocha

miesto inde

Litava (131x), Príbelce (126x), Dačov Lom (121x), Cerovo (106x), Stredné Plachtince (99x), Modrý Kameň (91x), Dolné Príbelce (86x), Horné Príbelce (75x), Sucháň (74x), Dolný Dačov Lom (74x), Mladonice (73x), Dolné Mladonice (67x), Dolné Plachtince (65x), Senohrad (64x), Horné Mladonice (64x), Horné Plachtince (61x), Horný Dačov Lom (58x), Plachtince (57x), Lackov (53x)
miesto v Litava
miesto v Príbelce
miesto v Dačov Lom

Podobné, Mikroregión Východný Hont:

847x turistika, 791x miesto, 13x turistické informácie, 10x strom, 10x chranený strom, 9x orientačný bod, 5x poľovnícky posed, 3x prístrešok, altánok, 2x atrakcia, 2x orientačná mapa, 1x studňa, 1x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Mikroregión Východný Hont

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://mikroregion-vychodny-hont.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.