Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Mikroregión Východný Hont » turistika » miesto

Miesto, Mikroregión Východný Hont

Miesto v Mikroregión Východný Hont

V Mikroregión Východný Hont sa nachádza 755 kusov miesto.

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 1 z 13

Antolova dolinka, Plieška, Zákľuka, Novina, Nad mlynom, Útlaky, Za vrchnou chrasťou, Balička, Za riekou, Pálikovec, Pri Hradzianskom chotári, Záhumnie, Horné Príbelce, Lúky, Verbeška, Novohradská strana, Sedlo, Pod dedinou, Nad Syravkou, Janova dolinka, Kapustnice, Pod bukovinkou, Pri válove, Na lúkach, Močiarka, Záferka, Riečky, Horné Riečky, Za Katovkou, Majerské zeme, Žigmundov laz, Trpinec, Vlasti, Horný mlyn, Podpoloma, Dvor Poloma, Čerťaž, Podbartošov, U Trsta, Veľké riečky, Simon, Háj, Pod hájom, Krnáčove lazy, Kováčove Lazy, Pod hrabie, U Ďuriša, Za brestovým dielom, Ondrušove Lazy, Záchenských Lazy, Poľan, Uličné Lazy, Brezov peň, Križkove Lazy, U Kolárika, Meštrov laz, Kamasova Kopanica, Na chotári, U Svoreňa, Roveň

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 2 z 13

Nad lúčky, Jasenia, Ťiroké Lúky, Prostredné konopniská, Biele zeme, Vartiečka, Pod skalou, Kutička, Stredné lazy, Nad kostolom, Chríb, Drieňov, piesok, Veľká Raveň, Roveň, Dolničianské lazy, Mlynský járok, Kobolica, Kozia stráň, Nemeš, Studená stráň, Hadigaš, Barošky, Hradziansko, Nemes, Stráň, Močiar, Piesok, V kúte, Hradzianske vinice, Šútrik, Za novou cestou, Horné Lazy, Dolina, Bendovské lúky, Dolná vrbina, Medzi jarky, Háje, Hrebenačka, Dolmičiacke lazy, Pod závoz, Široké prielohy, Vápenice, Kováčovský vrch, Široké Dráhy, Curmanka, Jankova lúčka, Pod Hrádkami, Jakušov kút, Lištica, Hrania strana, Nad krížom, Okrúhla, Galovky, Raveň, Kochlačka, Starý háj, Kucak, Pod Bukovinkou, Obľahel

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 3 z 13

Močiarik, Líščie jamy, Kratiny, Zabitvo, Nad Haneskou, Nad studňou, Slopy, Panská z hrada, Farkaška, Brďo, Valachovka, Čerťazka, Sádky, Studený vŕšok, Vrchy, Jankovský vrch, Španiel, Na Dúbravky, Muránik, Hlavy, Spodný prieloh, Dvilina, Potuchová dolina, Obeckovský vrch, Haneska, Brody, Horná vrbina, Hrobľa, Nad Pálikovec, Za mlyniskom, Čerťaž, Pod hájom, Valentovská, Bukovinka, Veľká tabla, Bendov laz, Na vrchu, Gajdoška, Vrchné lúky, Nad vinicami, Panská lúka, Španiel laz, Medzi Patance, Široký prieloh, Nad jarky, Nad Hrádkami, Nad Búroskovom, Dolné Škriavniky, Nad lúky, Bukovinka, Janov laz, Horné zeme, Bukovec, Honé Náklo, Dlhé Diely, Spoločná, Močiar, Kolčovanina, Čapáš, Dolná želatina

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 4 z 13

Diery, Horná želatina, Pri Sucháňskom mlyne, Dolné Náklo, Smrdiatá, Vráta, Čierťaž, Brestová dolina, Háj, Dolné lúky, Nad Bukovcom, Chotár, Dielničky, Sucháňska dolina, Úzke dráhy, Bravčie, Cerina, Na blatách, Borovčie, Háj, Horné lúky, Nad lúčnym mlynom, Dolné zeme, Gažové lúky, Kalovníky, Kopanice, Šánce, Nad Pánskou z hradou, Zrúbanina, Pustatina, Ploštiny, Nad vlčou jamou, Hora háj, Veľké lúky, Za záhradným hájom, V chrasti, Pod Žobrákom, Breziny, Rakytovec, Kalinovský hrb, Patočina, Belkov diel, Trnovica, Luh, Žobrák, Podrážky, Za Jalšovíkom, Konopiská, Hájik, Dolný kalinov, Bielušnička, Divničky, Barania stráňa, Dolná dolina, Lipina, Šípina, Nad chrastie, U šípa, Syravky, Polichno

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 5 z 13

U jazera, Húštie, Borovica, U liesky, Horné nivy, Ivanka, Vŕšky, Vankova dolina, Za vinice, Dolné kopanice, Žarnovišťe, Za hájom, Za veselice, Záhumnia, Medzi cesty, Krivina, Nad včelínom, Čierťažný hrb, Horný Kalinov, Ploštinec, Háj, U rakytia, Dolina, Horné vinice, Horná dolina, Osičina, Borovice, Krákorov vrch, Za vrchmi, Horné lúky, Hradské pole, Judin vrch, Tortuška, Žičovská hora, Čerťaž, Veľká hora, Kalvársky vrch, Pri kríži, Nad hradskou, Pusté, Srňajka, Kozí vrch, Spodná Srňajka, Obecná lúka, Dolné lúky, Starý vrch, Imrovka, Stolce, Plachtínsky vrch, Jelšova jama, Šibeničný vršok, Katovka, Pod Holým vrchom, Nad mestom, Kamienka, Dolina, Vinice, Sečedovská hora, Štepnica, Chlanačka

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 6 z 13

Veľká hora, Sklenárka, Vrchná Srňajka, Koliesko, Dubina, Veľké buky, Holý vrch, Pod Selčiankou cestou, Stavenô, Kačov bok, Pánske pole, Mesov kopec, Baza, Drieňovka, Polianky, Mankova, Pecná stráňa, Mandové kúty, Močiar, Malé buky, Mrázovka, Šárova dolina, Rovne, Strhársky vrch, Líšne diery, Očenáška, Krtíšok, Líhovec, Nárt, Studená, Dolina, Gaštanov sad, Pri hore, Barbolinsko, Medzi cestami, Krpeľ, Dolné hájnikovské, Nad Kováčovov jamou, Dolná dolinka, Prvosna, Džigová jama, Ivanišková, Chmelina, Pod stračkou, Kolovratný diel, Lahoš, Pliešky, Madáčovo, Tohajska, Ferianská, Korpáš, Zlobov laz, Široké zeme, Východné záhumie, Vlčie drenie, Polomy, Fľaky, Raveň, Gubolec, Kňazov laz

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 7 z 13

Východné záhumnie, Návrtie, Hrabina, Frankov mlyn, Záhumnie západné, Chyžkovka, Riečky, Pod Dubovinou, Nad dolinkou, Fodorová, Háj, Česnačka, Nad lahošom, Seč, Križnice, Rakytiny, Dolno Dačovlomský mlyn, Čerťaš role, Rechtorov košiar, Horná dolinka, Hudcové lúky, Podzáhumnie, Za hájom, Lazinka, Močiar, Nad hájom, Koniec nad lazy, Mikšina, Pod skalou, Kút, Vlčie jamy, Kopanice, Galbáčka, Dievčí vrch, Záhumnie od Príkľaku, Prostred laz, Mišova dolinka, Bukovská dolina, Nad mačienkou, Patančov jarok, Patanč, Lazce, Gašparidesov vŕšok, Prvošna, Drahy, Kamenná žena, Pod Háj, Dlhá zem, Drozdovky, Kalovník, Za vŕbovým potokom, U hroble, V krížoch, Litavica, Kratina, Hora, Babky, Ostredky, Veľká lúka, Brezinka

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 8 z 13

Kamenica, Nad sečou, Krivý hon, Nad salašom, Zbojnícka dolina, Holica, Chyžovka, Lihovec, Čierťaž, Hlboká púť, Čahovské spodky, Mikulčov laz, Pod kostolom, Šedivec, Prieduch, Zrúcanina, Západné záhumie, Dolný Mlyn, Vrch háj, U Záhrady, Kozí prieloh, Dolné Lážteky, Bardanka, Skalka, Írek, Slatinka, Drvotinská, Za potokom, Španie lúky, Nad dolinkou, Malé riečky, Motúzy, ( Horný Dačov Lom ), Gašparka, Nad vinicami, Jasenie, Studničky, Cvietňa, Kostolík, Nad jazarom, Za majerom, Uhlište, Pri studničkách, Rybník, Pod Lipinou, Kopaničky, Hrabina, Lipinský vršok, Pododvor, Prvosňa, Nad včelínom, Lipina, Močiar, Okrúhla lúka, Kamenčistá, Dlhé lúky, Opicháčka, Dielik, Kapustnice, Jaseňoš

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 9 z 13

Paseka, Kratinka, Pliešky, Hostinná lúka, Nad dolinou, Za dielom, Staré vinice, Hrádok, Pri Bukovom jarku, Popolov kút, Bachtov, Hora, Priečny diel, Sakalovo, Spariská, Blizňava, Pavlovica, Pod vinicami, Kalanzova samota, Bukový járok, Pod Vicianom, Uhlište, Laz, Biela studňa, Nad Kamenicou, Bohunkovo, Osikový jarok, Závoz, Záhora, Dolné Pole, Jazar, Jablonec, Vinice, Konopiská, Pod humnami, Sakalovská hora, Za kostolom, Pohranec, Dlhé zeme, Válovy, Vranov jarok, Nad Kameňom, Neniská agáčina, Kozí chrbát, Lomec, Nad kostolom, Pri Obeckovskom chotári, Prielohy, Za hruštinou, Stráňa, Prepoštovnica, Dolný čerťaž, Zabri, Behor, Veľké Zabry, Belákovo, U Zelenčíka, Rieka, Bartošov Laz, Na Pereši

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 10 z 13

Za kamencom, Rakytie, Horná dolina, Riečka pod Sopkovým lazom, Pri Ďurišovej chrasti, Háj - Turnište, V bôčku, Nad Trpincom, Závoz, Široké lúky, Hrádza, Zákľuč - Miliačov, Horný drienov vrch, Javorská stráň, Čeveňáková dolinka, Bartoška, Kraľov Hrb, Raveň, Crnkov, Tančoková, Drienec, Na hrbe, Malé Zabry, Kozia stráň, Križkov vŕšok, Pod závozom, Srvaci vrch, Dolná dolina, Brezina, Luh, Náklo, Mezník, Konopné zeme, Vlčí hrb, Blížňava, Veľká brezina, Veľký hrb, Polan, Kopaničky, Pod záhumnie, Riečka vyše močiarov, Horná strana, Pri oriešku, Záhumnica, Cíngov, Čebovské vinice, Zdola Turčianky, Nad Bielou studňou, Chotárna brezina, Ráce, Pri okruhlom dreve, Čertiažka, Pri kolískach, Pereš, Javorská stráňa, Dolná vatra, Kostolná dolinka, Lehôtka, Polomie, Horný Trpinec

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 11 z 13

Sosov laz, Za bukom, Chotarna dolinka, Skalica, Pri bučku, Klčoviská, Košina, Na Sabajce, Pri okrúhlom dreve, Senohradská púť, Ševcova dolinka, Bravce, Nad mlynom, Háj, U Tringela, Remarancia, Pri veľa stádlach, Pod Cerim, Hučalove Lazy, Veľky chodník, Slavkov vŕšok, Dolný mlyn, Dudášov vŕšok, Blúdna, Háj, Rakytie, Tepličky, Vahančok, Pri Šuľskom priehone, Kýchavice, Dolinka, Lackov výšok, Pod Kruh, Lackov vŕšok, Rieka, Miliačov jarok, Štvrtinárske, Váhanec, Dolný drienov vrch, Drienov vrch, Jama, Chovancove Lazy, Butova chrasť, Pri stĺpe, Ploština, Polomka, Krupinský vŕšok, Za kostolom, Priesek, Husárov laz, Horný Belakov, Konopniská, Sopkovlazom, Dolný Belákov, Pri Dobosovej stadle, Tohájska, Vŕšok, Orgovská, Kazovica, Urbaníková stráň

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 12 z 13

Včelín, Záhumenice, Hôrka, Dolná strana, Dolný ovrant, Salaše, Dolný Trpinec, Dolna husta chrast, Bagačkova dolinka, Polomky, Breziny, Kunaviska, Peklo, Muneriva, Horný ovrant, Strmé zeme, Andočka, Haj, Niže žliebku, Mociar, U lipy, Dobra dolina, Na hlavach, Bukovina, Rakytka, Dolný Belakov, Horná vatra, Slavkov, Stráň, Crnkova dolinka, Na blatach, Nad závozom, Pod lehôtkou, Husta chrast, Tomášova stráň, Haj - Rovnie, Nad močiarom, Dolne zahumenice, Trpinec, Pod Strážnikom, Briestov diel, Na dúbravkach, Mlynská stráň, Polomka, Biela studňa, Černáková, Siroke zeme, Siroke Luky, Na košiaroch, Čerovka, Pod Skalicou, Kamenný diel, Krupinsky vrsok I., Sudorka, Kopanice, Kostolné pole, Korenica, Dúbravka, Smradová dolina, Dobra dolina

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 13 z 13

Trpínec, Zahumnica, Veľké Zabry, Vrsok, U dubíka, Húština, Horny haj, Háj - Turnište, Nad stráňou, Naklo, Dolná dolina, Oprchlia, Dlhé hony, Malý vŕšok, Dlhé zeme, Turniste, Horné záhumenice, Kuzmov háj, Závozna dolina, Selecno, Dieliky, Jakubov laz, Horný čerťaž, Jasenie, Jasenia, Rapník, Trpínec, Kopanice, Dolné konopniská, Hrbok, Murenivá, Kostolný laz, Horne blata, Dolne blata, Litavsky chotar

miesto inde

Plachtince (146x), Litava (127x), Príbelce (123x), Dačov Lom (113x), Cerovo (102x), Stredné Plachtince (96x), Modrý Kameň (85x), Dolné Príbelce (85x), Mladonice (77x), Horné Príbelce (72x), Dolný Dačov Lom (69x), Sucháň (68x), Dolné Mladonice (66x), Dolné Plachtince (65x), Horné Mladonice (62x), Senohrad (59x), Horné Plachtince (59x), Horný Dačov Lom (55x), Lackov (50x)
miesto v Plachtince
miesto v Litava
miesto v Príbelce

Podobné, Mikroregión Východný Hont:

811x turistika, 755x miesto, 13x turistické informácie, 10x strom, 10x chranený strom, 9x orientačný bod, 5x poľovnícky posed, 3x prístrešok, altánok, 2x atrakcia, 2x orientačná mapa, 1x studňa, 1x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Mikroregión Východný Hont

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://mikroregion-vychodny-hont.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.