Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Mikroregión Východný Hont » turistika » miesto

Miesto, Mikroregión Východný Hont

Miesto v Mikroregión Východný Hont

V Mikroregión Východný Hont sa nachádza 755 kusov miesto.

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 1 z 13

Antolova dolinka, Plieška, Za vrchnou chrasťou, Zákľuka, Horné Príbelce, Nad mlynom, Novina, Útlaky, Za riekou, Balička, Pri Hradzianskom chotári, Pálikovec, Novohradská strana, Lúky, Záhumnie, Verbeška, Sedlo, Pod dedinou, Nad Syravkou, Janova dolinka, Kapustnice, Pod bukovinkou, Pri válove, Močiarka, Na lúkach, Riečky, Horné Riečky, Záferka, Za Katovkou, Majerské zeme, Horný mlyn, Vlasti, Dvor Poloma, Háj, Žigmundov laz, Simon, U Trsta, Čerťaž, Trpinec, Podbartošov, Podpoloma, Veľké riečky, Pod hájom, U Ďuriša, Poľan, Krnáčove lazy, Kováčove Lazy, Za brestovým dielom, Pod hrabie, Záchenských Lazy, Ondrušove Lazy, Uličné Lazy, Kamasova Kopanica, U Kolárika, Meštrov laz, Brezov peň, Na chotári, Križkove Lazy, Jasenia, U Svoreňa

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 2 z 13

Nad lúčky, Roveň, Ťiroké Lúky, Prostredné konopniská, Stredné lazy, Nemes, Hadigaš, Veľká Raveň, Studená stráň, Barošky, Močiar, Hradziansko, piesok, Biele zeme, Mlynský járok, V kúte, Šútrik, Roveň, Drieňov, Vartiečka, Nemeš, Stráň, Kozia stráň, Pod skalou, Chríb, Dolničianské lazy, Kutička, Kobolica, Hradzianske vinice, Piesok, Nad kostolom, Bendovské lúky, Pod závoz, Široké prielohy, Medzi jarky, Kováčovský vrch, Dolina, Vápenice, Dolmičiacke lazy, Hrebenačka, Dolná vrbina, Za novou cestou, Horné Lazy, Háje, Široký prieloh, Líščie jamy, Brody, Na Dúbravky, Panská z hrada, Pod Hrádkami, Slopy, Bendov laz, Španiel laz, Nad Pálikovec, Obeckovský vrch, Močiarik, Valachovka, Kochlačka, Nad jarky, Čerťazka

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 3 z 13

Potuchová dolina, Vrchy, Hlavy, Hrobľa, Kratiny, Vrchné lúky, Sádky, Jankova lúčka, Široké Dráhy, Jakušov kút, Nad studňou, Brďo, Kucak, Galovky, Spodný prieloh, Nad vinicami, Farkaška, Valentovská, Horná vrbina, Bukovinka, Okrúhla, Jankovský vrch, Španiel, Obľahel, Za mlyniskom, Haneska, Pod hájom, Na vrchu, Studený vŕšok, Čerťaž, Zabitvo, Veľká tabla, Muránik, Panská lúka, Gajdoška, Lištica, Nad Haneskou, Dvilina, Starý háj, Hrania strana, Curmanka, Medzi Patance, Raveň, Nad krížom, Pod Bukovinkou, Pri Sucháňskom mlyne, Spoločná, Dolné zeme, Nad Hrádkami, Nad Pánskou z hradou, Horné lúky, Dolná želatina, Zrúbanina, Na blatách, Kopanice, Nad Búroskovom, Diery, Bravčie, Sucháňska dolina, Chotár

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 4 z 13

Bukovinka, Smrdiatá, Gažové lúky, Močiar, Dlhé Diely, Ploštiny, Horná želatina, Honé Náklo, Bukovec, Vráta, Nad Bukovcom, Dielničky, Cerina, Dolné Náklo, Janov laz, Nad lúky, Brestová dolina, Dolné Škriavniky, Háj, Nad lúčnym mlynom, Kalovníky, Šánce, Háj, Pustatina, Borovčie, Dolné lúky, Kolčovanina, Čierťaž, Horné zeme, Úzke dráhy, Čapáš, Barania stráňa, Dolné kopanice, Nad vlčou jamou, Nad chrastie, Vŕšky, Za záhradným hájom, Luh, Polichno, Žarnovišťe, Rakytovec, Divničky, Trnovica, Šípina, Syravky, Borovica, Belkov diel, Veľké lúky, Za hájom, Podrážky, Dolná dolina, Nad včelínom, Patočina, Medzi cesty, Kalinovský hrb, Konopiská, Za vinice, Žobrák, Horné nivy, Breziny

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 5 z 13

Pod Žobrákom, Krivina, Za Jalšovíkom, Hájik, Bielušnička, Záhumnia, U jazera, Dolný kalinov, Vankova dolina, U šípa, Lipina, V chrasti, U liesky, Za veselice, Ivanka, Hora háj, Húštie, Osičina, Háj, Horná dolina, Čierťažný hrb, Ploštinec, Horný Kalinov, Horné vinice, U rakytia, Dolina, Borovice, Plachtínsky vrch, Nad hradskou, Žičovská hora, Stolce, Kalvársky vrch, Pod Holým vrchom, Pri kríži, Dubina, Za vrchmi, Holý vrch, Koliesko, Veľké buky, Čerťaž, Vrchná Srňajka, Sklenárka, Dolina, Pusté, Dolné lúky, Judin vrch, Hradské pole, Veľká hora, Katovka, Kamienka, Horné lúky, Krákorov vrch, Imrovka, Spodná Srňajka, Srňajka, Veľká hora, Nad mestom, Vinice, Sečedovská hora, Obecná lúka

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 6 z 13

Starý vrch, Kozí vrch, Jelšova jama, Šibeničný vršok, Štepnica, Chlanačka, Tortuška, Očenáška, Mesov kopec, Mrázovka, Drieňovka, Líšne diery, Pánske pole, Polianky, Krtíšok, Strhársky vrch, Močiar, Mandové kúty, Kačov bok, Rovne, Mankova, Stavenô, Pod Selčiankou cestou, Pecná stráňa, Šárova dolina, Malé buky, Baza, Záhumnie západné, Horná dolinka, Líhovec, Východné záhumie, Medzi cestami, Frankov mlyn, Madáčovo, Kolovratný diel, Prvosna, Seč, Pod stračkou, Lahoš, Hudcové lúky, Východné záhumnie, Nad hájom, Močiar, Gaštanov sad, Nad dolinkou, Ferianská, Pliešky, Chyžkovka, Mikšina, Pri hore, Kňazov laz, Nad lahošom, Dolina, Fľaky, Dolno Dačovlomský mlyn, Polomy, Nad Kováčovov jamou, Tohajska, Pod Dubovinou, Džigová jama

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 7 z 13

Koniec nad lazy, Čerťaš role, Raveň, Zlobov laz, Hrabina, Návrtie, Háj, Studená, Česnačka, Fodorová, Lazinka, Gubolec, Korpáš, Križnice, Rakytiny, Podzáhumnie, Dolné hájnikovské, Chmelina, Krpeľ, Nárt, Vlčie drenie, Ivanišková, Barbolinsko, Rechtorov košiar, Dolná dolinka, Za hájom, Široké zeme, Riečky, Skalka, Dolný Mlyn, Kratina, Okrúhla lúka, Gašparidesov vŕšok, Pod Háj, Hlboká púť, Nad jazarom, Nad salašom, Za vŕbovým potokom, Brezinka, Pododvor, Hrádok, Uhlište, Lipinský vršok, Pliešky, Krivý hon, Kapustnice, Nad mačienkou, Za dielom, Drozdovky, Kamenčistá, Mikulčov laz, Jaseňoš, Kostolík, Cvietňa, Kopaničky, Čierťaž, U Záhrady, Močiar, Opicháčka, Chyžovka

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 8 z 13

Záhumnie od Príkľaku, Nad dolinkou, Lipina, Šedivec, Nad dolinou, Patančov jarok, Dielik, Dlhá zem, Veľká lúka, Hora, Nad sečou, Dolné Lážteky, Bardanka, Španie lúky, Dievčí vrch, Západné záhumie, Slatinka, Pod kostolom, Vrch háj, ( Horný Dačov Lom ), Kamenica, Kratinka, Hrabina, Pod Lipinou, Írek, Paseka, Motúzy, Drvotinská, Kopanice, Za majerom, Nad vinicami, Drahy, Galbáčka, Za potokom, Studničky, Pod skalou, Malé riečky, Jasenie, Zrúcanina, Holica, Gašparka, Prieduch, Zbojnícka dolina, Ostredky, Staré vinice, Lihovec, V krížoch, Hostinná lúka, Prostred laz, U hroble, Mišova dolinka, Kozí prieloh, Patanč, Prvosňa, Kút, Dlhé lúky, Vlčie jamy, Čahovské spodky, Rybník, Prvošna

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 9 z 13

Kamenná žena, Bukovská dolina, Nad včelínom, Kalovník, Litavica, Babky, Lazce, Pri studničkách, Lomec, Za hruštinou, Bohunkovo, Nad kostolom, Prepoštovnica, Záhora, Jablonec, Sakalovská hora, Vranov jarok, Popolov kút, Konopiská, Pohranec, Bachtov, Kalanzova samota, Neniská agáčina, Hora, Pod vinicami, Závoz, Prielohy, Sakalovo, Kozí chrbát, Dolné Pole, Pri Bukovom jarku, Pavlovica, Laz, Bukový járok, Uhlište, Pod humnami, Spariská, Stráňa, Nad Kameňom, Nad Kamenicou, Dlhé zeme, Jazar, Biela studňa, Za kostolom, Priečny diel, Pod Vicianom, Válovy, Blizňava, Pri Obeckovskom chotári, Vinice, Osikový jarok, Sosov laz, Dolná vatra, Remarancia, Rieka, Veľké Zabry, Zákľuč - Miliačov, Ráce, Hučalove Lazy, Dolná dolina

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 10 z 13

Pri Šuľskom priehone, Srvaci vrch, Čertiažka, Cíngov, Bravce, Bartošov Laz, Skalica, Ševcova dolinka, Slavkov vŕšok, Luh, Pri veľa stádlach, V bôčku, Riečka pod Sopkovým lazom, Veľky chodník, Rakytie, Pri oriešku, Pereš, Horná dolina, Dolný mlyn, Rieka, Horná strana, Štvrtinárske, Kopaničky, U Tringela, Pod Cerim, Čeveňáková dolinka, Pod záhumnie, Nad Bielou studňou, Pri bučku, Váhanec, Na Sabajce, Na Pereši, Dudášov vŕšok, Lehôtka, Nad mlynom, Lackov výšok, Tančoková, Konopné zeme, Blúdna, Pri Ďurišovej chrasti, Veľká brezina, Háj, Chotárna brezina, Raveň, Kostolná dolinka, Miliačov jarok, Senohradská púť, Horný Trpinec, Háj - Turnište, Hrádza, Riečka vyše močiarov, Zabri, Háj, Mezník, Pri okruhlom dreve, Crnkov, Na hrbe, Čebovské vinice, Dolný čerťaž, Pod Kruh

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 11 z 13

Horný drienov vrch, Javorská stráňa, Polomie, Belákovo, Javorská stráň, Dolný drienov vrch, Náklo, Kraľov Hrb, Pri kolískach, Brezina, Za kamencom, Dolinka, Za bukom, Pri okrúhlom dreve, Záhumnica, Pod závozom, Vahančok, Košina, Drienec, Rakytie, Behor, U Zelenčíka, Široké lúky, Zdola Turčianky, Závoz, Polan, Križkov vŕšok, Kýchavice, Vlčí hrb, Tepličky, Blížňava, Bartoška, Lackov vŕšok, Veľký hrb, Malé Zabry, Nad Trpincom, Kozia stráň, Chotarna dolinka, Klčoviská, Na hlavach, Háj - Turnište, Siroke zeme, Húština, Černáková, Vrsok, Slavkov, Dolný Belakov, Niže žliebku, Priesek, Záhumenice, Orgovská, Polomka, Briestov diel, Horný ovrant, Krupinsky vrsok I., Mociar, Ploština, Stráň, Polomky, Drienov vrch

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 12 z 13

Salaše, Pri stĺpe, Polomka, Biela studňa, Na blatach, Kopanice, Crnkova dolinka, Hôrka, Haj - Rovnie, Trpínec, Andočka, Horná vatra, Husárov laz, Dobra dolina, Pod Skalicou, U dubíka, Siroke Luky, Dolna husta chrast, Na dúbravkach, Mlynská stráň, Kostolné pole, Tohájska, Pod Strážnikom, Kazovica, Horný Belakov, Urbaníková stráň, Butova chrasť, Krupinský vŕšok, Sudorka, Muneriva, Za kostolom, Breziny, Zahumnica, Konopniská, Rakytka, Na košiaroch, Dolná strana, Dolne zahumenice, Horny haj, Dolný Trpinec, Nad močiarom, Nad závozom, Chovancove Lazy, Tomášova stráň, Smradová dolina, Pri Dobosovej stadle, Trpinec, Korenica, Dolný Belákov, Vŕšok, Naklo, Pod lehôtkou, Dúbravka, Kunaviska, Včelín, Peklo, Bagačkova dolinka, Čerovka, Sopkovlazom, Dobra dolina

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 13 z 13

Strmé zeme, Jama, Dolný ovrant, Nad stráňou, Veľké Zabry, Dolná dolina, Husta chrast, Kamenný diel, Haj, Bukovina, U lipy, Trpínec, Dlhé zeme, Závozna dolina, Oprchlia, Murenivá, Jakubov laz, Horné záhumenice, Horne blata, Rapník, Jasenia, Jasenie, Turniste, Kostolný laz, Dlhé hony, Kuzmov háj, Hrbok, Dolné konopniská, Selecno, Dieliky, Dolne blata, Horný čerťaž, Kopanice, Malý vŕšok, Litavsky chotar

miesto inde

Plachtince (146x), Litava (127x), Príbelce (123x), Dačov Lom (113x), Cerovo (102x), Stredné Plachtince (96x), Modrý Kameň (85x), Dolné Príbelce (85x), Mladonice (77x), Horné Príbelce (72x), Dolný Dačov Lom (69x), Sucháň (68x), Dolné Mladonice (66x), Dolné Plachtince (65x), Horné Mladonice (62x), Senohrad (59x), Horné Plachtince (59x), Horný Dačov Lom (55x), Lackov (50x)
miesto v Plachtince
miesto v Litava
miesto v Príbelce

Podobné, Mikroregión Východný Hont:

811x turistika, 755x miesto, 13x turistické informácie, 10x strom, 10x chranený strom, 9x orientačný bod, 5x poľovnícky posed, 3x prístrešok, altánok, 2x atrakcia, 2x orientačná mapa, 1x studňa, 1x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Mikroregión Východný Hont

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://mikroregion-vychodny-hont.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.