Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » Mikroregión Východný Hont » turistika » miesto

Miesto, Mikroregión Východný Hont

Miesto v Mikroregión Východný Hont

V Mikroregión Východný Hont sa nachádza 755 kusov miesto.

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 1 z 13

Novina, Plieška, Antolova dolinka, Za vrchnou chrasťou, Záhumnie, Horné Príbelce, Nad mlynom, Útlaky, Balička, Za riekou, Pálikovec, Pri Hradzianskom chotári, Zákľuka, Verbeška, Lúky, Novohradská strana, Sedlo, Pod dedinou, Kapustnice, Janova dolinka, Nad Syravkou, Pri válove, Pod bukovinkou, Na lúkach, Močiarka, Horné Riečky, Záferka, Riečky, Za Katovkou, Majerské zeme, Horný mlyn, Dvor Poloma, U Trsta, Trpinec, Podpoloma, Háj, Simon, Veľké riečky, Žigmundov laz, Podbartošov, Čerťaž, Vlasti, Pod hájom, Kováčove Lazy, U Ďuriša, Záchenských Lazy, Uličné Lazy, Ondrušove Lazy, Pod hrabie, Poľan, Krnáčove lazy, Za brestovým dielom, Kamasova Kopanica, U Kolárika, Na chotári, Brezov peň, Križkove Lazy, Meštrov laz, Roveň, U Svoreňa

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 2 z 13

Jasenia, Nad lúčky, Ťiroké Lúky, Prostredné konopniská, Nemes, Hradziansko, V kúte, Chríb, Šútrik, Veľká Raveň, Piesok, Nemeš, Drieňov, Vartiečka, Biele zeme, Stráň, Kutička, Močiar, piesok, Hradzianske vinice, Hadigaš, Kozia stráň, Kobolica, Studená stráň, Mlynský járok, Nad kostolom, Stredné lazy, Barošky, Dolničianské lazy, Roveň, Pod skalou, Pod závoz, Medzi jarky, Bendovské lúky, Dolná vrbina, Kováčovský vrch, Háje, Horné Lazy, Hrebenačka, Vápenice, Dolina, Široké prielohy, Za novou cestou, Dolmičiacke lazy, Brody, Horná vrbina, Za mlyniskom, Nad studňou, Dvilina, Gajdoška, Kochlačka, Farkaška, Galovky, Hlavy, Vrchy, Veľká tabla, Na vrchu, Čerťazka, Panská z hrada, Medzi Patance

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 3 z 13

Líščie jamy, Kratiny, Jankovský vrch, Obeckovský vrch, Potuchová dolina, Bendov laz, Nad krížom, Nad Pálikovec, Čerťaž, Sádky, Panská lúka, Curmanka, Španiel laz, Nad jarky, Hrania strana, Valachovka, Hrobľa, Haneska, Lištica, Močiarik, Široké Dráhy, Bukovinka, Studený vŕšok, Pod Hrádkami, Nad vinicami, Jakušov kút, Valentovská, Na Dúbravky, Muránik, Spodný prieloh, Slopy, Brďo, Starý háj, Okrúhla, Nad Haneskou, Vrchné lúky, Široký prieloh, Pod Bukovinkou, Pod hájom, Kucak, Obľahel, Raveň, Zabitvo, Jankova lúčka, Španiel, Dolné Náklo, Nad lúčnym mlynom, Horné lúky, Nad Bukovcom, Janov laz, Chotár, Horná želatina, Smrdiatá, Horné zeme, Nad Hrádkami, Kalovníky, Čierťaž, Honé Náklo, Pustatina, Dolné zeme

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 4 z 13

Kopanice, Nad lúky, Úzke dráhy, Nad Búroskovom, Kolčovanina, Bukovec, Bravčie, Brestová dolina, Bukovinka, Šánce, Gažové lúky, Močiar, Nad Pánskou z hradou, Dlhé Diely, Spoločná, Na blatách, Borovčie, Dolná želatina, Cerina, Vráta, Dolné lúky, Dielničky, Čapáš, Zrúbanina, Háj, Pri Sucháňskom mlyne, Sucháňska dolina, Háj, Dolné Škriavniky, Diery, Ploštiny, Za hájom, Nad včelínom, Šípina, Podrážky, Húštie, Barania stráňa, Pod Žobrákom, U jazera, Veľké lúky, U šípa, Patočina, Borovica, Krivina, V chrasti, Hora háj, Ivanka, Medzi cesty, Vŕšky, Vankova dolina, Polichno, Dolný kalinov, Za záhradným hájom, Konopiská, Hájik, Belkov diel, Dolná dolina, U liesky, Záhumnia, Kalinovský hrb

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 5 z 13

Za vinice, Za veselice, Dolné kopanice, Syravky, Luh, Breziny, Horné nivy, Lipina, Žobrák, Za Jalšovíkom, Trnovica, Nad chrastie, Divničky, Žarnovišťe, Rakytovec, Nad vlčou jamou, Bielušnička, Horný Kalinov, U rakytia, Horná dolina, Ploštinec, Horné vinice, Dolina, Háj, Osičina, Čierťažný hrb, Borovice, Štepnica, Tortuška, Stolce, Obecná lúka, Šibeničný vršok, Vinice, Vrchná Srňajka, Pri kríži, Holý vrch, Dubina, Sklenárka, Veľká hora, Pod Holým vrchom, Horné lúky, Srňajka, Kamienka, Dolina, Kalvársky vrch, Hradské pole, Krákorov vrch, Chlanačka, Nad mestom, Jelšova jama, Spodná Srňajka, Judin vrch, Starý vrch, Plachtínsky vrch, Nad hradskou, Koliesko, Za vrchmi, Veľké buky, Sečedovská hora, Dolné lúky

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 6 z 13

Kozí vrch, Imrovka, Čerťaž, Katovka, Pusté, Veľká hora, Žičovská hora, Malé buky, Pod Selčiankou cestou, Mesov kopec, Krtíšok, Rovne, Mrázovka, Mandové kúty, Mankova, Polianky, Kačov bok, Stavenô, Pánske pole, Šárova dolina, Očenáška, Drieňovka, Líšne diery, Pecná stráňa, Baza, Strhársky vrch, Močiar, Džigová jama, Ferianská, Kňazov laz, Dolná dolinka, Hudcové lúky, Nad lahošom, Čerťaš role, Medzi cestami, Pod stračkou, Raveň, Nad Kováčovov jamou, Madáčovo, Líhovec, Fľaky, Lahoš, Chyžkovka, Prvosna, Močiar, Nárt, Riečky, Fodorová, Studená, Zlobov laz, Pliešky, Háj, Návrtie, Križnice, Frankov mlyn, Gubolec, Lazinka, Gaštanov sad, Korpáš, Nad dolinkou

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 7 z 13

Záhumnie západné, Česnačka, Horná dolinka, Tohajska, Pri hore, Seč, Východné záhumnie, Polomy, Východné záhumie, Nad hájom, Za hájom, Kolovratný diel, Mikšina, Hrabina, Barbolinsko, Pod Dubovinou, Krpeľ, Dolina, Široké zeme, Dolno Dačovlomský mlyn, Rakytiny, Vlčie drenie, Dolné hájnikovské, Rechtorov košiar, Koniec nad lazy, Podzáhumnie, Ivanišková, Chmelina, Za potokom, Zbojnícka dolina, Rybník, Dievčí vrch, Prvošna, Nad sečou, Gašparka, Litavica, Kút, V krížoch, Nad mačienkou, Slatinka, U hroble, Kopaničky, Írek, Šedivec, Západné záhumie, Nad dolinkou, Kamenica, Vrch háj, Chyžovka, Španie lúky, Jasenie, Patanč, Kratinka, Jaseňoš, Paseka, Pod Háj, Vlčie jamy, Staré vinice, Kalovník, Krivý hon

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 8 z 13

Prieduch, Studničky, Dolný Mlyn, Kamenčistá, Kapustnice, Nad jazarom, Bukovská dolina, Záhumnie od Príkľaku, Drozdovky, Skalka, Bardanka, Nad dolinou, Čahovské spodky, Za majerom, Hrádok, Kopanice, Hostinná lúka, Uhlište, Malé riečky, Pod skalou, Lipina, Nad včelínom, Kamenná žena, Cvietňa, U Záhrady, Kratina, Pod Lipinou, Dlhé lúky, Hrabina, Motúzy, Mikulčov laz, Nad vinicami, ( Horný Dačov Lom ), Za vŕbovým potokom, Lazce, Čierťaž, Ostredky, Močiar, Drahy, Prostred laz, Pod kostolom, Pri studničkách, Drvotinská, Lihovec, Hora, Patančov jarok, Pododvor, Nad salašom, Dielik, Opicháčka, Hlboká púť, Lipinský vršok, Dlhá zem, Galbáčka, Babky, Veľká lúka, Prvosňa, Pliešky, Zrúcanina, Za dielom

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 9 z 13

Holica, Gašparidesov vŕšok, Kozí prieloh, Mišova dolinka, Okrúhla lúka, Kostolík, Dolné Lážteky, Brezinka, Konopiská, Vranov jarok, Blizňava, Bohunkovo, Jablonec, Prepoštovnica, Za hruštinou, Spariská, Sakalovská hora, Pod vinicami, Vinice, Priečny diel, Kalanzova samota, Dolné Pole, Záhora, Neniská agáčina, Jazar, Uhlište, Pri Obeckovskom chotári, Biela studňa, Sakalovo, Stráňa, Závoz, Osikový jarok, Pod Vicianom, Nad Kameňom, Nad Kamenicou, Popolov kút, Lomec, Hora, Nad kostolom, Válovy, Prielohy, Dlhé zeme, Kozí chrbát, Pohranec, Pavlovica, Pri Bukovom jarku, Bachtov, Bukový járok, Pod humnami, Laz, Za kostolom, Vlčí hrb, Pri bučku, Kraľov Hrb, Tepličky, Štvrtinárske, Váhanec, Crnkov, Konopné zeme, Kozia stráň

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 10 z 13

Nad Bielou studňou, Rieka, Dolinka, Veľký hrb, Za bukom, U Tringela, U Zelenčíka, Cíngov, Rakytie, Zdola Turčianky, Chotárna brezina, Pri veľa stádlach, Bravce, Polomie, Háj, Kostolná dolinka, Bartoška, V bôčku, Križkov vŕšok, Pri kolískach, Horná strana, Remarancia, Dolná vatra, Pod záhumnie, Blížňava, Kopaničky, Malé Zabry, Dolný drienov vrch, Pri okrúhlom dreve, Riečka vyše močiarov, Háj - Turnište, Veľké Zabry, Pri oriešku, Javorská stráňa, Pri Ďurišovej chrasti, Dolná dolina, Dolný čerťaž, Rakytie, Lackov vŕšok, Lackov výšok, Tančoková, Zabri, Horný drienov vrch, Pereš, Dudášov vŕšok, Horný Trpinec, Chotarna dolinka, Široké lúky, Pod Kruh, Na Sabajce, Senohradská púť, Čeveňáková dolinka, Bartošov Laz, Slavkov vŕšok, Belákovo, Veľky chodník, Hučalove Lazy, Pod Cerim, Čertiažka, Čebovské vinice

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 11 z 13

Košina, Sosov laz, Brezina, Srvaci vrch, Pri Šuľskom priehone, Horná dolina, Hrádza, Luh, Behor, Riečka pod Sopkovým lazom, Drienec, Rieka, Vahančok, Zákľuč - Miliačov, Dolný mlyn, Ráce, Javorská stráň, Mezník, Nad Trpincom, Náklo, Klčoviská, Na hrbe, Záhumnica, Závoz, Pod závozom, Polan, Na Pereši, Raveň, Veľká brezina, Miliačov jarok, Háj, Pri okruhlom dreve, Nad mlynom, Blúdna, Za kamencom, Ševcova dolinka, Lehôtka, Skalica, Kýchavice, Veľké Zabry, Sudorka, Pri stĺpe, Dúbravka, Záhumenice, Dolná strana, Háj - Turnište, Polomka, Nad závozom, Krupinský vŕšok, Na hlavach, Kopanice, Kazovica, Husárov laz, Pod lehôtkou, Dolne zahumenice, Haj, Slavkov, Vrsok, Urbaníková stráň, Tomášova stráň

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 12 z 13

Trpinec, Butova chrasť, Horná vatra, Pod Skalicou, Polomky, Na košiaroch, Dobra dolina, Salaše, Dolný Trpinec, Peklo, Crnkova dolinka, Siroke Luky, Niže žliebku, U lipy, Rakytka, Andočka, Hôrka, Trpínec, Sopkovlazom, Kamenný diel, Včelín, Pod Strážnikom, Dolný ovrant, Korenica, Horny haj, Tohájska, Siroke zeme, Dolna husta chrast, Biela studňa, Dolná dolina, Vŕšok, Drienov vrch, Zahumnica, Čerovka, Kunaviska, Naklo, Dolný Belakov, Stráň, Breziny, Priesek, Za kostolom, Černáková, Horný ovrant, Bagačkova dolinka, U dubíka, Orgovská, Polomka, Jama, Húština, Konopniská, Nad močiarom, Bukovina, Na blatach, Muneriva, Dolný Belákov, Kostolné pole, Mociar, Briestov diel, Chovancove Lazy, Ploština

Miesto, Mikroregión Východný Hont:, 13 z 13

Smradová dolina, Nad stráňou, Strmé zeme, Husta chrast, Haj - Rovnie, Na dúbravkach, Horný Belakov, Dobra dolina, Pri Dobosovej stadle, Krupinsky vrsok I., Mlynská stráň, Horne blata, Trpínec, Dolné konopniská, Selecno, Kostolný laz, Horný čerťaž, Malý vŕšok, Závozna dolina, Murenivá, Jasenia, Jasenie, Dlhé zeme, Kuzmov háj, Kopanice, Dolne blata, Rapník, Oprchlia, Horné záhumenice, Turniste, Hrbok, Dlhé hony, Dieliky, Jakubov laz, Litavsky chotar

miesto inde

Plachtince (146x), Litava (127x), Príbelce (123x), Dačov Lom (113x), Cerovo (102x), Stredné Plachtince (96x), Modrý Kameň (85x), Dolné Príbelce (85x), Mladonice (77x), Horné Príbelce (72x), Dolný Dačov Lom (69x), Sucháň (68x), Dolné Mladonice (66x), Dolné Plachtince (65x), Horné Mladonice (62x), Senohrad (59x), Horné Plachtince (59x), Horný Dačov Lom (55x), Lackov (50x)
miesto v Plachtince
miesto v Litava
miesto v Príbelce

Podobné, Mikroregión Východný Hont:

811x turistika, 755x miesto, 13x turistické informácie, 10x strom, 10x chranený strom, 9x orientačný bod, 5x poľovnícky posed, 3x prístrešok, altánok, 2x atrakcia, 2x orientačná mapa, 1x studňa, 1x ohnisko
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Mikroregión Východný Hont

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://mikroregion-vychodny-hont.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.